który

1. który (w pytaniach)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • jaki
Gramatyka

zaimek

formy alfabetycznie: która; którą; które; którego; której; któremu; który; których; którym; którymi; którzy

2. który (ten, który...)

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Szyk: który a przyimki i wyrażenia przyimkowe Oczywiste jest, że przed zaimkiem który wprowadzającym zdanie podrzędne może jeszcze pojawić się przyimek, np.

Weszła na strych, na którym było całkiem ciemno.
Działo się to w liceum plastycznym, do którego chodziłem.

Co jednak w przypadku, gdy w zdaniu podrzędnym pojawia się przyimek złożony (np. na podstawie) czy w ogóle jakieś wyrażenie przyimkowe? „Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN” (2012) podaje tu mocne ograniczenia:

Zaimek który (...) może być poprzedzony tylko przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie. Np.: Kupili komputer, za pomocą którego wykonali wszystkie skomplikowane wyliczenia. Szyk: ...za którego pomocą, na którego podstawie jest rzadszy, ale poprawny. Poza tymi przypadkami przestawianie zaimka który jest błędem. Np.: Był to człowiek, pod wpływem którego, poprawnie: pod którego wpływem zaczęli się uczyć języków obcych.

Powyższe wymaga korekty w dwóch miejscach. Po pierwsze, podane
Który związane z rzeczownikami: jaki szyk, jaki rodzaj? Wprowadzanie zdania podrzędnego zaimkiem który budzi czasem podobne wątpliwości poprawnościowe. Pierwsza to pozycja tego zaimka względnego w kontekstach, w których jest on jest składniowo zależny od rzeczownika w zdaniu podrzędnym:

Przeglądała dokumenty Janka, którego powrotu spodziewała się w każdej chwili.

Przeglądała dokumenty Janka, powrotu którego spodziewała się w każdej chwili.

W powyższych przykładach którego jest dopełnieniem rzeczownika powrót. Tu wahania poprawnościowe prawie
Powtarzanie który Zgodnie z ogólną zasadą unikania powtórzeń nie powinno się konstruować zdań, w których więcej niż jeden raz pojawia się który. Oczywiście nie zawsze można uniknąć powtórzenia, ale zawsze trzeba rozważyć, czy w danym zdaniu nie da się takiego powtórzenia uniknąć. Zwykle najprostszym sposobem jest
Ten ostatni rzeczownik, który stoi przed który Głoszona tu i ówdzie zasada dotycząca tego, że relator który „występuje zwykle na pierwszym miejscu w zdaniu podrzędnym i odnosi się do ostatniego rzeczownika w zdaniu nadrzędnym” (Słownik poprawnej polszczyzny PWN) ogólnie jest

Pełną treść widzą tylko abonenci Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do tej i 4887 pozostałych informacji poprawnościowych.
zamów
Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
  • potocznie:co
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • jaki
Ciekawostki
Ta nowość ma ponad dwieście lat! Rozbudowany dział poprawności językowej pokazuje, że szyk, w przypadku którego (sic!) nie ma jasności, odczuwany był i jest przez niektórych użytkowników polszczyzny jako nietypowy, więc podejrzewany o obce pochodzenie.
Od kiedy tak jest?

Pełną treść widzą tylko abonenci Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do tej i 1543 pozostałych ciekawostek.
zamów
Gramatyka

zaimek

formy alfabetycznie: która; którą; które; którego; której; któremu; który; których; którym; którymi; którzy

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • płk — Pułkownik skrócony w odmianie
  • albo — O przecinku przed albo (kiedy stawiamy przecinek przed albo)
  • wpatrzyć sięWpatrzyć się czy wpatrzeć się, wpatrzył się czy wpatrzał się

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book