Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2023

Niecowiedzy.pl Łukasz Szałkiewicz (NC) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego klienta NC i użytkownika serwisów należących do NC obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie dobryslownik.pl.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: NC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych klientów lub użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, nie odwiedzaj serwisów, nie prenumeruj newsletterów należących do NC oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez NC.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do NC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Każdy użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo: dostępu do tych treści, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zmian tych może dokonać przez edycję danych w swoim panelu użytkownika lub przez zgłoszenie wysłane z formularza kontaktowego (link do niego znajduje się w dolnej stopce serwisu) o temacie „konto w serwisie”.

Dane osobowe podane przez Ciebie w serwisach należących do NC przy okazji wysyłania komentarzy do treści, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. NC nie ma możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce prywatności.

Pamiętaj również, że komentarze czy wypowiedzi na forach w serwisach należących do NC opatrzone są zawsze imieniem, nazwiskiem oraz loginem (nazwą użytkownika) komentującego.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe — możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na unikanie robotów internetowych stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez NC polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, zwłaszcza do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Ochrona informacji

Formularze wypełniane przez użytkowników w trakcie rejestrowania się lub zakupów w serwisach NC, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w Internecie.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez NC z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Subskrypcja darmowych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do NC wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi dany newsletter. Imię pozwala NC zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez NC wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. W tym przypadku tylko system Przelewy24 zna dane podane w jego formularzach i jest za nie odpowiedzialny. Formularze płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane wiadomości

NC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości NC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów NC. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych NC.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (ciasteczka) oraz wyszukiwanie

Niektóre obszary serwisów należących do NC mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub zawieszenia danej operacji. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania ciasteczek jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są dla użytkownika danego komputera, jak i dla naszych serwisów.

Wszystkie wyszukiwania w serwisie są rejestrowane, a w przypadku zalogowania wiązane są z konkretnym użytkownikiem. Ich rejestracja służy celom statystycznym (np. do wychwytywania najczęściej wpisywanych fraz), a w przypadku użytkowników zalogowanych do serwisu pomagają w udzielaniu odpowiedzi na pytania oraz pozwalają wyświetlać użytkownikowi listę ostatnich wyszukiwań.

Google Analytics

Na stronach serwisów należących do NC podłączone są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics używa ciasteczek (cookies) w celu rozpoznawania odwiedzin na stronie przez tę samą osobę, rejestrowania czasu pierwszej wizyty w serwisie i strony, z której nastąpiło przekierowanie do serwisu. Dane zbierane przez Google Analytics obejmują między innymi adres IP komputera użytkownika oraz dane udostępniane przez przeglądarkę internetową (w tym adres strony, nagłówek HTTP User Agent, język przeglądarki, zainstalowane wtyczki, wielkość ekranu, nagłówek HTTP Referer). Google przetwarza w naszym imieniu zebrane dane, umożliwiając generowanie statystyk na temat aktywności użytkowników w serwisach. Korzystamy także z mechanizmu remarketingu oferowanego przez Google do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam u osób odwiedzających serwisy NC.

Korzystając z serwisów, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Google.

Działalność w mediach społecznościowych

Twoje dane osobowe podawane na profilach w serwisach społecznościowych prowadzonych pod marką "dobryslownik" (Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIn) będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tym profilami, komunikowania się z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych, tworzenia społeczności oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów NC, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo ochrony przed roszczeniami. Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie, obserwowanie czy inną aktywność związaną z danych profilem. Zasady panujące na tych profilach są ustalane przez NC, jednak zasady przebywania w danym portalu społecznościowym wynikają z regulaminu tego portalu.

NC widzi Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy informacje, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez dany portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego regulaminie.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Stworzyliśmy serwis dobryslownik.pl, aby pomagać w dobrym i poprawnym posługiwaniu się językiem polskim. Choć angażujemy się w tę pomoc, to nie jest ona jednakowo skuteczna dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co podajemy. Porady, które udostępniamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i wprowadzane w życie, dopiero gdy będą przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku.

Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszymi opiniami.

NC nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny, odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy, byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Serwisy zarządzane przez NC mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW NC.

Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności NC może czasami ulegać drobnym zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).