61 Przecinki a zdanie podrzędne
interpunkcja

Spis treści:

1. Wstęp

Jedna zasada jest prosta i zapewne wszystkim znana: zdanie podrzędne zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego. Na przykład Udowodnij mi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

A teraz powiedzmy, na co należy zwrócić uwagę.

2. Przecinek a kolejność zdań

3. Obustronne przecinki

Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ brak zamykającego przecinka to bardzo częsty błąd interpunkcyjny.

4. Nadrzędne niezdanie

Przecinek musi oddzielać zdanie podrzędne także wówczas, gdy

5. Podrzędne niezdanie

a) O przeciwnej sytuacji, to znaczy, gdy wyrażenie podrzędnie nie ma postaci zdania, piszemy w regule interpunkcja: zaimek względny na końcu zdania (Nie wiem(,) dlaczego).

b) Przed spójnikami, o których wiemy, że wprowadzają

6. Wymaganie bezokolicznika

Do tego, co napisane zostało powyżej, koniecznie trzeba dodać ważną uwagę. Należy odróżniać sytuacje, gdy czasownik łączy się w swoim schemacie składniowym ze

7. Dwa zdania podrzędne połączone spójnikiem

Jeśli spójnik współrzędny łączy dwa zdania podrzędne (np. otwierane przez że) względem tego samego zdania nadrzędnego, to przecinek

8. Cofanie przecinka

Bardzo ważną zasadą jest tak zwane cofanie przecinka. Jeśli przed spójnikiem (lub zaimkiem), który wprowadza zdanie podrzędne

9. Zbieg wskaźników zespolenia

Przy zbiegu dwóch wskaźników zespolenia przecinek

10. Zdania typu Rozmawiaj z kim chcesz

Niektórzy uważają, że przecinka nie należy stawiać w zdaniach typu

Wybieraj z czego chcesz.
Patrz na co chcesz.
Rozmawiaj z kim chcesz.

ponieważ przyimki w nich nie

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book