Zespół Dobrego słownika

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp
do Dobrego słownika

wersja darmowa plan Standard plan
Pro
Słownik ortograficzny
Słownik synonimów
Przykłady użycia
Słownik poprawnej polszczyzny
Kompendium reguł językowych (nowe opracowanie z komentarzami)
Zapis poprawnej wymowy
Wyszukiwarka po przybliżonej wymowie
Słownik odmiany i wymowy imion i nazwisk obcych używanych w polszczyźnie
Słownik paronimów (wyrazów mylonych)
Pytania w poradni (zgłaszanie wątpliwości językowych lub haseł do opracowania) 1 na miesiąc 5 na miesiąc
Gwarancja odpowiedzi w ciągu 72 h 2 w ciągu 24 h
5 w ciągu 48 h
Poprawnościowe VOD (kilkunastominutowe nagrania z omówieniem np. kwestii stylistycznych, redakcyjnych czy zapisu imion osób pochodzenia ukraińskiego)
Zniżki na kursy
Wykup dostęp