scjentystyczny

1. scjentystyczny

Definicja

scjentystyczny to taki, który związany jest ze scjentyzmem

Wariant
  • (rzadziej) scjentyczny
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Ze względu na dużą różnorodność stanowisk, w których dopatrywano się elementów scjentyzmu, zaproponuję taką dyrektywę ogólną, którą — jak sądzę — zaaprobowałaby większość scjentystów lub osób rekonstruujących dla pewnych celów scjentystyczne postulaty. Dyrektywa ta brzmi mianowicie: NAŚLADUJ NAUKI PRZYROD­NICZE! Chodzi w niej przede wszystkim o zmatematyzowane, ścisłe przyrodo­znawstwo. W grę wchodzić może również sama matematyka, a także logika. W ramach scjentyzmu zakłada się uznanie i wysoką ocenę wyników i kompetencji nauk przy­rodniczych we właśdwych dla nich dziedzinach i zakresach zastosowania. Przyjmowana jest zatem pewna teza wartościująca: NAUKI PRZYRODNICZE SĄ WZOREM NAUKI. Teza ta służyć może jako uzasadnienie ogólnej dyrektywy scjentyzmu.

Witold Strawiński, Odmiany scjentyzmu, Filozofia Nauki nr 1– 2(25–26), 1999, s. 43

Wbrew postawom scjentycznym Husserl — podobnie jak Dilthey — utrzymywał, iż w „głębie filozoficzne” wiodą nie nauki przyrodnicze, lecz humanistyczne. Husserl stwierdzał, że na gruncie filozofii należy pytać przede wszystkim o „podmiotowość”, a zatem o to, „co samo w sobie pierwsze”. Zdaniem Husserla niestawianie tego pytania doprowadziło nowoczesne nauki, łącznie z filozofią, do kryzysu, obejmującego również społeczność europejską, podważającego sensowność jej życia kulturalnego i egzystencji.

NKJP: Ireneusz Bittner, Współczesna antropologia filozoficzna. Typologia nurtów, prezentacja stanowisk, wybór tekstów, 1999

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: niescjentyczna; niescjentyczną; niescjentyczne; niescjentycznego; niescjentycznej; niescjentycznemu; niescjentyczni; niescjentyczny; niescjentycznych; niescjentycznym; niescjentycznymi; niescjentystyczna | pokaż wszystkie formy

 1.1. scjentystycznie

Wariant
  • (rzadziej) scjentycznie
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Za centralną wartość poznawczą, nadrzędną wartość scjentystycznie pojmowanej nauki, uważa się prawdę, która w większości przypadków rozumiana jest jako zgodność z tzw. obiektywną rzeczywistością, tj. rzeczywistością „samą w sobie”, taką więc, na którą składają się stany rzeczy przedstawiające się tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy ktokolwiek zdaje sobie z tego sprawę, a nawet niezależnie od tego, czy podlegają one możliwej artykulacji pojęciowej.

Barbara Kotowa, Scjentyzm jako światopogląd nauki, nowakrytyka.pl, 13.12.2008

Gramatyka

przysłówek odprzymiotnikowy niestopniowalny

formy: niescjentycznie; niescjentystycznie; scjentycznie; scjentystycznie

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • wolof — Można się dogadać
  • GmbH — Pochodzenie słowa GmbH
  • kakao — O pochodzeniu wyrazu kakao

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book