Aszkenazyjczyk

Aszkenazyjczyk (Żydzi z Niemiec)

Definicja

Aszkenazyjczycy to Żydzi wywodzący się z diaspory żyjącej w Niemczech i słowiańskiej części Europy Środkowo-Wschodniej

Wariant
  • aszkenazyjczyk
Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • Sefardyjczyk
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Przez stulecia Żydzi sefardyjscy i aszkenazyjscy wytworzyli różne obyczaje i praktyki religijne. Posługiwali się oni językiem hebrajskim lub używali dialektów, które łączyły hebrajski z językami krajów zamieszkania: ladino (Sefardyjczycy) i jidysz (Aszkenazyjczycy).
Kultury te były tak dobrze rozwinięte i silne zarazem, że kiedy w późnym średniowieczu oba ośrodki upadły, to w latach następnych odrodziły się one na innych terenach. Dowodem trwałości tych różnych tradycji żydowskich jest widoczny do dziś wśród Żydów podział na Sefardyjczyków i Aszkenazyjczyków.

R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012, s. 37

Żydowska ludność Drugiej Rzeczypospolitej choć obejmująca tylko część aszkenazyjczyków zamieszkujących uformowany na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów Nowy Izrael rosła bardzo szybko, szybciej niż ludność innych nacji, podobnie zresztą jak w XIX stuleciu. W 1931 roku liczyła już 2,7 mln, tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku 3,35 mln, utrzymując się na poziomie 10 mieszkańców państwa tylko dzięki intensywnej emigracji do Palestyny i do Stanów Zjednoczonych.

NKJP: J. Surdykowski, Duch Rzeczypospolitej, 1989

W XVIII w. na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej powstał wśród Aszkenazyjczyków ruch religijno-mistycznychasydyzm, o znaczącym wpływie na kulturę aszkenazyjską. Na przełomie XVIII i XIX w. pod wpływem analogicznych prądów nieżydowskich zrodził się ruch oświeceniowy — haskala. Na początku XIX w. Aszkenazyjczycy w olbrzymiej większości zamieszkiwali ziemie podzielonej Rzeczypospolitej (głównie w granicach Rosji i Austrii) i stanowili ok. 90% wszystkich Żydów (obecnie 80%). W drugiej połowie XIX w. rozpoczął się znaczący rozkwit kultury i nauki Aszkenazyjczyków w języku jidysz, jednocześnie odżyły język hebrajski i literatura hebrajska, związane z syjonizmem. Najważniejszym ośrodkiem Aszkenazyjczyków po 1918 r. była Polska (z centrami w Warszawie i Wilnie).

sztetl.org.pl, 24.04.2023

Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny

formy alfabetycznie: aszkenazyjczycy; Aszkenazyjczycy; aszkenazyjczyk; Aszkenazyjczyk; aszkenazyjczyka; Aszkenazyjczyka; aszkenazyjczykach; Aszkenazyjczykach; aszkenazyjczykami; Aszkenazyjczykami; aszkenazyjczykiem; Aszkenazyjczykiem | pokaż wszystkie formy

formy w tabelce: 

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book