tradycjonalizm

tradycjonalizm

Definicja

tradycjonalizm to w językoznawstwie: funkcjonująca we współczesnej polszczyźnie konstrukcja wyrazowa (frazeologizm, przysłowie, zestawienie, termin), mieszcząca w swoim składzie jakikolwiek archaiczny element języka, będący pozostałością po wcześniejszych etapach rozwojowych polszczyzny (np. archaizm fonetyczny, fleksyjny, leksykalny czy semantyczny)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • archaizm
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W związku z tym słuszny wydaje się powrót do terminu „tradycjonalizm”. Przed laty proponowały go wprowadzić: Danuta Buttler, Teresa Iglikowska, Halina Kurkowska i Halina Satkiewicz. W artykule Polskie terminy z zakresu leksykologii i leksykografii autorki zwracały uwagę, że grupa wyrazów starych, tradycyjnie używanych jest niejednakowo traktowana przez różnych badaczy. Wobec tego wystąpiły z propozycją, by wyodrębnić za pomocą osobnego terminu grupę wyrazów odbieranych współcześnie jako „stare”, ale niewystępujących poza stałymi połączeniami frazeologicznymi.

Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Katowice 2016, s. 46

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • tylnyTylny, tylna, tylne, tylni — o prawidłowej odmianie
  • konsekracjaKonsekracja, poświęcenie i błogosławieństwo w ścisłych użyciach terminologicznych
  • odrzec — O formach czasu przyszłego i nietypowym odrzecze

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book