rodzina

1. rodzina (np. nasza)

Definicja

rodzina to rodzice wraz z dziećmi; czyjaś rodzina to też żona lub mąż tej osoby wraz z dziećmi albo rodzice i rodzeństwo tej osoby

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • bliscy; dom; domownicy; gospodarstwo domowe; małżeństwo; najbliżsi; państwo
 • książkowo:gniazdo rodzinne; ognisko domowe
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • frazeologia, frazemy: Niedziela Świętej Rodziny
 • kolokacje czasownikowe lewostronne: pomagać; pomóc; poświęcać się; powiadomić; przekazać; zapewnić
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: korzystać; mieszkać; otrzymywać; powiększyć się; przeprowadzić się; utrzymywać się; wychowywać; wyjechać
 • kolokacje przymiotnikowe: adopcyjna; alkoholowa; biedna; cała; czteroosobowa; dysfunkcyjna; kilkuosobowa; liczna; najbiedniejsza; najuboższa; niepełna; niezamożna; normalna; ośmioosobowa; patologiczna; pełna; pięcioosobowy; polska; poszkodowana; przeciętna; rozbita; siedmioosobowa; statystyczna; szczęśliwa; sześcioosobowa; święta; tradycyjna; trzyosobowa; uboga; wielodzietna; wieloosobowa; własna; zagrożona; zamieszkała; zamożna; zaprzyjaźniona; zastępcza; żydowska
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: członek; duszpasterstwo; kapelan; odsetek; ojcowie; pomoc; przemoc; stowarzyszenie; terapia; żywiciel
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: państwa; zabitego; zmarłego
 • zdrobnienie: rodzinka
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: rodzin; rodzina; rodziną; rodzinach; rodzinami; rodzinę; rodzinie; rodzino; rodzinom; rodziny

 1.1. rodzina zastępcza

Definicja

rodzina zastępcza to rodzina (lub osoba), która z mocy prawa czasowo opiekuje się dzieckiem niewychowywanym przez naturalnych rodziców; jest to forma opieki często współfinansowana przez państwo, kontrolowana przez sąd i nierodząca więzi prawnych

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Dzieci trafiające do rodzin zastępczych są czasem sierotami, ale najczęściej pochodzą z rodzin z problemami — ich rodzice piją, znęcają się nad nimi, mają poważne problemy finansowe albo zdrowotne, które uniemożliwiają im zaopiekowanie się potomstwem. Często ich władza rodzicielska jest ograniczona, ale zazwyczaj, o ile sąd nie zadecyduje inaczej, mają oni prawo do kontaktu z dzieckiem mieszkającym w rodzinie zastępczej. O ustanowieniu rodziny zastępczej dla dziecka decyduje każdorazowo sąd rodzinny, który bada czy spełnia ona wszystkie konieczne wymogi.

happykids.org.pl, 22.04.15

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: rodzinach zastępczych; rodzinami zastępczymi; rodzina zastępcza; rodziną zastępczą; rodzinę zastępczą; rodzinie zastępczej; rodzinom zastępczym; rodzino zastępcza; rodziny zastępcze; rodziny zastępczej; rodzin zastępczych

 1.2. rodzina adopcyjna

Definicja

rodzina adopcyjna to rodzina (lub osoba), która adoptowała dziecko (staje się ono także z mocy prawa dzieckiem nowych rodziców, m.in. przyjmuje nowe nazwisko, zmieniony zostaje akt urodzenia)

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
15 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 6 małżeństwom i jednej osobie samotnej, które w czerwcu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. (...) Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie dwóch par, które w minionym roku zostały szczęśliwymi rodzinami adopcyjnymi. Jedna z rodzin w maju przysposobiła dwóch braci: 8-letniego i 3,5-letniego, druga zaś w sierpniu 3,5-letniego chłopczyka. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji dziecka/dzieci oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa.

poa.szczecin.pl, 8.07.2020

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: rodzina adopcyjna; rodziną adopcyjną; rodzinach adopcyjnych; rodzin adopcyjnych; rodzinami adopcyjnymi; rodzinę adopcyjną; rodzinie adopcyjnej; rodzino adopcyjna; rodzinom adopcyjnym; rodziny adopcyjne; rodziny adopcyjnej

2. rodzina (spokrewnieni)

Definicja

rodzina to grupa osób złożona z krewnych i powinowatych; czyjaś rodzina to też ludzie spokrewnieni z tą osobą, należący do różnych pokoleń

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • dynastia; grono; klan; krąg; krewni; kuzyni; kuzynostwo; plemię; poczet; pokolenie; powinowaci; ród; wspólnota
 • książkowo:familia
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: pochodzić; zjechać
 • kolokacje przymiotnikowe: arystokratyczna; chłopska; dalsza; górnicza; inteligencka; katolicka; katyńska; królewska; liczna; mieszczańska; możnowładcza; najbliższa; niespokrewnione; robotnicza; szlachecka; wiejska; wielopokoleniowa; ziemiańska
 • zdrobnienie: rodzinka
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: rodzin; rodzina; rodziną; rodzinach; rodzinami; rodzinę; rodzinie; rodzino; rodzinom; rodziny

3. rodzina (grupa czegoś)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • aglomerat; agregat; antologia; asortyment; garnitur; grupa; kolekcja; konglomerat; linia; mozaika; pakiet; paleta; seria; szkoła; wachlarz; zbiorowość; zbiór; zespół; zestaw; zestawienie; zlepek
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: rodzin; rodzina; rodziną; rodzinach; rodzinami; rodzinę; rodzinie; rodzino; rodzinom; rodziny

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book