koncyliacyjny

1. koncyliacyjny (w życiu)

Definicja

koncyliacyjne zachowanie, postawa itp. wyraża chęć niewchodzenia w konflikty (nie tyle jednak chęć unikania ich, ile mądrego im zapobiegania); słowo książkowe

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • bezkonfliktowy; elastyczny; kompromisowy; pojednawczy; pokojowy; polubowny; skłonny do porozumienia; ugodowy; ustępliwy; zgodny
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Bardzo koncyliacyjna wypowiedź Romana Giertycha z Ligi Polskich Rodzin na temat patriotycznego obowiązku wypoczywania w kraju: „Ja tak wybrałem. Zarobione pieniądze należy wydawać w kraju, a nie za granicą. Nie sądzę jednak, aby tę zasadę należało traktować jako obowiązek każdego polityka. Zwłaszcza ci z pierwszych stron gazet mają w kraju utrudniony wypoczynek, bo są nieustannie nagabywani przez wielu ludzi. Nie potępiam więc Leszka Millera za to, że na urlop wyjechał do Chorwacji”.

NKJP: Polityka, 2003

Podjęto też mozolnie wypracowaną kompromisową uchwałę upominającą się o swobody związkowe. Sukcesem politycznym spowodowanym chyba głównie koncyliacyjną postawą prof. Szuberta było prawie jednomyślne jej przyjęcie.

NKJP: Edyta Bielak, Henryk Lewandowski, Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, 2003

Gramatyka

przymiotnik; stopniowalny opisowo (bardziej, najbardziej)

formy alfabetycznie: koncyliacyjna; koncyliacyjną; koncyliacyjne; koncyliacyjnego; koncyliacyjnej; koncyliacyjnemu; koncyliacyjni; koncyliacyjny; koncyliacyjnych; koncyliacyjnym; koncyliacyjnymi formy zaprzeczone: niekoncyliacyjna; niekoncyliacyjną; niekoncyliacyjne; niekoncyliacyjnego; niekoncyliacyjnej; niekoncyliacyjnemu; niekoncyliacyjni; niekoncyliacyjny; niekoncyliacyjnych; niekoncyliacyjnym; niekoncyliacyjnymi

 1.1. koncyliacyjnie

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Nie powiodła się też misja Andrzeja Morsztyna (zaledwie stolnika sandomierskiego) wysłanego w styczniu 1655 r. do Sztokholmu bez pełnomocnictw, za to z żądaniami Jana Kazimierza: rekompensaty szwedzkiej za rezygnację z tytułu króla Szwedów, Gotów i Wandali oraz zwrotu Inflant. Nie było to za mądre posunięcie, nawet koncyliacyjnie usposobiony prymas Andrzej Leszczyński zarzucił królowi, że gubi kraj.

NKJP: Polityka, 2005

Gramatyka

przysłówek odprzymiotnikowy; stopniowalny opisowo (bardziej, najbardziej)

formy: koncyliacyjnie; niekoncyliacyjnie

 1.2. koncyliacyjność

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • bezkonfliktowość; elastyczność; giętkość; kompromisowość; pojednawczość; skłonność do porozumienia; ugodowość; ustępliwość
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: koncyliacyjność; koncyliacyjności; koncyliacyjnością; koncyliacyjnościach; koncyliacyjnościami; koncyliacyjnościom

2. koncyliacyjny (w prawie)

Definicja

koncyliacyjny to w prawie: taki, który związany jest z koncyliacją

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • arbitrażowy; mediacyjny; negocjacyjny; pojednawczy; rozjemczy
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Artykuł 8
1. Każdy spór, który nie mógł być załatwiony na drodze procedury koncyliacyjnej przewidzianej w artykułach od 2 do 7, może być poddany przez każdą ze Stron procedurze arbitrażowej w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiej Strony.
2. Strony mogą jednak uzgodnić zastosowanie procedury arbitrażowej bez stosowania postępowania koncyliacyjnego.

Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r., Dz.U. z 1994 nr 67 poz. 289, prawo.legeo.pl

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: koncyliacyjna; koncyliacyjną; koncyliacyjne; koncyliacyjnego; koncyliacyjnej; koncyliacyjnemu; koncyliacyjni; koncyliacyjny; koncyliacyjnych; koncyliacyjnym; koncyliacyjnymi formy zaprzeczone: niekoncyliacyjna; niekoncyliacyjną; niekoncyliacyjne; niekoncyliacyjnego; niekoncyliacyjnej; niekoncyliacyjnemu; niekoncyliacyjni; niekoncyliacyjny; niekoncyliacyjnych; niekoncyliacyjnym; niekoncyliacyjnymi

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • mówca — Dawne wyrazy z o, czyli o mowcy, mownicy itp. w słownikach
  • mafia — Mafii w Polsce nie było, gdyż...
  • RWPG — Statutowy cel

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book