retencja

1. retencja (hydrogeologia)
Definicja

retencja (wodna) to w hydrogeologii okresowe zatrzymanie wód opadowych w środowisku: w zbiornikach wodnych, lodowcach, śniegu, bagnach (retencja powierzchniowa), a także w gruncie, w tym skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej (retencja podziemna)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • akumulacja; magazynowanie
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W początkowej fazie opadu istotne znaczenie ma początkowy stan retencji powierzchni zlewni. Zależy od niego i od natężenia opadów, czy rozwinie się proces retencji gleby, a w konsekwencji strefy podziemnej przez infiltrację, czy też na stokach lub w dolinach wytworzy się retencja powierzchniowa powstrzymująca proces spływu powierzchniowego (rys. IX.19).

NKJP: Hydrologia dynamiczna, Urszula Soczyński (red.), 1997

1.1. mała retencja
Definicja

małą retencją nazywa się gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach (zarówno naturalnych, jak i sztucznych), spiętrzanie wody w korytach małych rzek, potoków, kanałów i rowów, czyli wszystkie te zjawiska naturalne lub sterowane przez człowieka, które uniemożliwiają szybki spływ powierzchniowy wody, dzięki czemu woda może być magazynowana lub wykorzystywana jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W czasie ostatnich kilkunastu lat nastąpił zwrot w podejściu do problematyki małej retencji wodnej. Zubożenie środowiska spowodowane zanikaniem obszarów wodno-błotnych stało się podstawą do podejmowania działań zaradczych. Aktualny stan małej retencji wodnej należy ocenić jako stosunkowo skromny, pomimo dobrze rozwiniętej sieci rzecznej i znacznej powierzchni terenów mokradłowych. Istotą zabiegów małej retencji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo, szczególnie melioracjach nawadniających, jest powstrzymanie jak największej ilości wody w gruncie. Niezadowalający stan melioracji podstawowych jest odzwierciedleniem niewłaściwego podejścia i zaniedbań, integralnie związanej z nią małej retencji wodnej.

Marian Szałda, zotdwikozy.pl, 06.09.2014

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

formy: mała retencja

2. retencja (medycyna)
Definicja

retencja to w medycynie: zatrzymanie, zwykle niepożądane, jakieś substancji w organizmie, np. retencja azotu, tj. zatrzymanie w organizmie azotowych produktów przemiany materii (np. mocznika) w wyniku niewydolności nerek

3. retencja (ortodoncja)
Definicja

retencja to w ortodoncji: proces stabilizacji końcowych wyników leczenia po zdjęciu aparatu stałego, mający na celu utrzymanie wyników leczenia ortodontycznego, utrwalenie dokonanych zmian w ustawieniu zębów w trakcie przebudowy tkanek, co wiąże się np. ze stosowaniem specjalnych płytek, drutów itp.

4. retencja (zarządzanie)
Definicja

retencja to w zarządzaniu: zdolność firmy do zatrzymywania pracowników, zwłaszcza specjalistów, w swoich szeregach, często przedstawiana w postaci wskaźnika

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Nie za wiele tej retencji? Z jednej strony język angielski zdominował słownictwo takich działów jak human resources (!), z drugiej strony nie trzeba się

Pełną treść widzą tylko abonenci Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do tej i 2675 pozostałych informacji poprawnościowych.

zamów
Pozostały pytania, wątpliwości językowe? A może brakuje Ci czegoś w haśle?

Zobacz, co zyskują użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

sprawdź pełną ofertę

Często sprawdzane

  • wszcząć — Odmiana: wczoraj wszczął awanturę i jutro też ją w...
  • Brueghel — Jak zapisywać nazwisko (Brueghel, Bruegel, Breughel) i przymiotnik
  • półtora — Częsty błąd

Ciekawostki

  • UTC — Pochodzenie słowa UTC
  • richelieu — Pochodzenie nazwy richelieu
  • Hakata — Pochodzenie nazwy Hakata

Mogą Cię zainteresować również hasła