paździerz

1. paździerz (w lnie)

Definicja

paździerze to zdrewniałe części łodygi lnu lub konopi, które zdziera się, żeby otrzymać włókno; wykorzystywane do produkcji płyt paździerzowych, stosowanych w meblarstwie i budownictwie

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: paździerz; paździerza; paździerzach; paździerzami; paździerze; paździerzem; paździerzom; paździerzowi; paździerzu; paździerzy

2. paździerz (coś miernego)

Definicja

paździerz to coś tandetnego i staromodnego zarazem, prymitywnego i budzącego zażenowanie oraz politowanie

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • badziewie; chłam; prymityw; żenada
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Ludzie kpią z programu, że jest czerstwy, generalnie paździerz i dobra, to ich prawo. Nasza praca polega na tym, by dawać ludziom uciechę, a największa radość dla satyryka to dać pośmiać się z siebie.

opinie.wp.pl, 22.07.16

Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: paździerz; paździerza; paździerzach; paździerzami; paździerze; paździerzem; paździerzom; paździerzowi; paździerzu; paździerzy

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • monoginia — Pochodzenie
  • PC — Pochodzenie słowa PC
  • pani — Pani jest wyjątkowa

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book