paździerzowy

paździerzowy

Definicja

paździerzowy to taki, który zrobiony jest z paździerzy

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: paździerzowa; paździerzową; paździerzowe; paździerzowego; paździerzowej; paździerzowemu; paździerzowi; paździerzowy; paździerzowych; paździerzowym; paździerzowymi formy zaprzeczone: niepaździerzowa; niepaździerzową; niepaździerzowe; niepaździerzowego; niepaździerzowej; niepaździerzowemu; niepaździerzowi; niepaździerzowy; niepaździerzowych; niepaździerzowym; niepaździerzowymi

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • ekscelencja — Jaki zaimek, przymiotnik i czasownik
  • Hugo — Kiedy tego Hugona, kiedy tego Huga, kiedy tego Hugo, czyli jeszcze o odmianie imienia Hugo
  • dzisiaj — O wymowie [dzisiej]

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book