nie tyle..., ile...

nie tyle..., ile...

Wariant
  • nie tyle..., co...
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Wybrane do dyskusji epizody są interesujące nie tyle ze względu na prosty fakt niemożliwości odtworzenia pewnych aluzji w polskim tekście, ile raczej jako przykłady na to, w jaki sposób podjęte przez tłumacza decyzje językowe (...) wpływają na zmianę stopnia koherencji utworu.

Magda Heydel, Chaos i ład. Niektóre zagadnienia Ziemi jałowej T.S. Eliota w przekładzie Czesława Miłosza, w: Przekładając nieprzekładalne, red. Małgorzata Ogonowska, Gdańsk, 2000, s. 352

Postępowanie translatorskie Zabłockiego w wypadku tej komedii polega nie tyle na adaptowaniu realiów, co dodawaniu nowych: uzupełnianiu zastanej kanwy barwnym wzorem.

Justyna Łukaszewicz, Teatr Franciszka Zabłockiego wobec francuskich źródeł: Małżonkowie pojednani, czyli przesąd modny. Komedia w aktach pięciu z francuskiego pana de La Chaussée, w: Przekładając nieprzekładalne, Małgorzata Ogonowska (red.), Gdańsk, 2000, s. 503

Książka ta jest zbiorem studiów o zróżnicowanej tematyce, połączonych jednak wspólnym pochodzeniem. Powstały one jako efekt prac nad Innym słownikiem języka polskiego, a niektóre nawet w trakcie tych prac, i stanowią nie tyle ich podsumowanie, co przede wszystkim analizę metodologicznych założeń tego słownika.

Mirosław Bańko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, 2001, s. 7

Gramatyka

frazem nieodmienny

formy: nie tyle..., ile...

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book