globalizacja

globalizacja (proces)

Definicja

globalizacja to zespół zjawisk i procesów zachodzących w różnych dziedzinach życia: ekonomicznej, socjologicznej, kulturowej, technicznej, w którym coraz więcej instytucji, organizacji, przedsiębiorstw (zwłaszcza międzynarodowych korporacji), mediów działa na obszarze całego świata (globalny rynek towarów, usług i kapitału), a powiązania i zależności między nimi są coraz silniejsze, coraz więcej społeczności, kultur nabiera wspólnych, ogólnoświatowych cech; globalizację wspiera rozwój i rozpowszechnienie technologii informatycznych

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • globalizm; integracja; liberalizacja; rozprzestrzenianie się; ujednolicenie; umiędzynarodowienie; unifikacja
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Proces globalizacji rozpoczął się od wielkich odkryć geograficznych, którym towarzyszyła rewolucja w komunikacji społecznej. Mogła ona nastąpić dzięki odkryciu czcionki i później prasy drukarskiej. (...) Druga fala globalizacji zaczęła się w XIX wieku, kiedy to nastąpiła rewolucja przemysłowa oraz umacnianie się części państw europejskich. (...) Trzeci etap globalizacji rozpoczął się po II wojnie światowej, kiedy stworzono Światową Organizację Handlu której celem jest pośrednictwo w sporach handlowych pomiędzy państwami. (...) W latach 90. XX wieku nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, czemu sprzyjało także rozwijanie się internetu oraz pojawienie się gospodarki opartej na wiedzy.

kopernik.org.pl 07.12.14

— Problem z globalizacją planety polega na tym, że nasza wyobraźnia do niej nie dorosła. Przez dziesiątki tysięcy lat kształtowała się ona w skali rodzinnej i plemiennej — archeologia wykazuje, iż większość swego pobytu na ziemi ludzkość spędziła w społecznościach liczących najwyżej 30–40 osób. To ukształtowało nasz sposób myślenia o świecie. Ten skok końca XX wieku jest zbyt gwałtowny i nasza plemienna wyobraźnia za nim nie nadąża.

NKJP: Wprost, 1997

Wizyta w tym muzeum nasuwa myśl o dwóch globalizacjach — tamtej, rzymskiej i tej obecnej, najnowszej. W tamtej starano się o wysoki poziom dzieł i wyrobów wszędzie, gdziekolwiek sięgały wpływy centrum, w tej — eksportuje się masę kiczu, tandety, błyskotek. W tamtej — jakość dróg i mostów, akweduktów, budowli była wszędzie na jednako wysokim poziomie, w obecnej — przepaść między rozwiniętym, zamożnym centrum i zapóźnionymi ubogimi peryferiami jest uderzająca i na domiar — stale się powiększa.

NKJP: Ryszard Kapuścinski, Lapidaria IV–VI, 2008

Jednocześnie globalizacja współczesnego świata stawia nowe problemy, które podważają tradycyjną liberalną wizję porządku międzynarodowego jako zbioru suwerennych, demokratycznych państw narodowych. W sytuacji, gdy niezależna decyzja jednego państwa wewnętrznie demokratycznego wpływa w sposób zasadniczy na losy innych państw (np. w wymiarze ekologicznym decyzje o użyciu nieodnawialnych zasobów ziemi, w wymiarze finansowo-gospodarczym decyzje o stopach procentowych walut będących rdzeniem międzynarodowego systemu walutowego czy w wymiarze bezpieczeństwa militarnego definicje strategicznych interesów supermocarstw), trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż tendencja do globalizacji porządku światowego pogłębia się.

NKJP: Edmund Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, 1996

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: globalizacja; globalizacją; globalizacjach; globalizacjami; globalizacje; globalizację; globalizacji; globalizacjo; globalizacjom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book