paternalizm

paternalizm

Definicja

paternalizm to ograniczenie praw lub wolności innej osoby lub grupy osób lub ingerencja w ich działanie motywowane ich dobrem, ochroną, niezdolnością do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem itp.; paternalizm jako zjawisko obecne jest w różnych dziedzinach życia, w niektórych naukach bywa ściślej definiowane (jako doktryna), ale wszędzie wiąże się z relacją podobną do relacji ojca z dzieckiem, który w swoich kontrolujących i opiekuńczych działaniach dobro dziecka ma na celu

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Wahanie pomiędzy pochwałą a naganą doktryny parens patriae, zwanej doktryną paternalizmu — czyli w skrócie kwestia: wolno czy też nie wolno działać na rzecz czyjegoś dobra bez jego zgody lub nawet wbrew jego woli — jest starym problemem etycznym i prawnym. Dyskurs na ten temat można prowadzić w odniesieniu do różnych obszarów ludzkiego życia. Odnosi się on przede wszystkim, według pierwotnego znaczenia pojęcia paternalizmu do relacji państwo — jednostka czy też społeczeństwo — jednostka. Może się on również odnosić do wszelkich relacji, gdzie występuje element podporządkowania, który, jak wspominałam, wydaje się konieczny dla istnienia postawy paternalistycznej, a więc m.in. do stosunków wewnątrzrodzinnych czy relacji pacjent — lekarz na polu medycyny. Jednak obszarem, na którym paternalizm ma największe znaczenie jest prawo, bo to ono właśnie jest ostatecznym regulatorem stosunków w obrębie tych sfer.

Marta Lang, Doktryna paternalizmu w odniesieniu do osób psychicznie chorych, Studia Iuridica Toruniensia, 2006, nr 1, s. 111

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • zamlaskać — Odmiana: zamlaszcze czy zamlaska
  • koala — O rodzaju gramatycznym koali
  • popluskać — Odmiana: popluszcze czy popluska

Ciekawostki

  • JezuJezus to przekleństwo
  • hasło — A na blogu
  • ą — Dlaczego nosowe [e] to ę (e z ogonkiem), a nosowe [o] to ą (a z ogonkiem)

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book