Deirdre

Deirdre (imię)

Definicja

Deirdre to irlandzkie imię żeńskie

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Autorzy referowanego „Prospektu” są zdania, że zarówno metodologiczna refleksja, jak i różnego typu eksperymenty metodologiczne z historią w teorii organizacji prowadzą do konieczności zmierzenia się z podstawowymi problemami współczesnej historiografii podejmowanymi na kartach prac najbardziej znaczących współczesnych filozofów i teoretyków naukowego poznawania przeszłości. Booth i Rowlinson proponują sięganie do myśli Haydena White’a, Michela Foucaulta, Paula Ricoeura, Davida Carra oraz Deirdry McCloskey. Jako centralne zagadnienie metahistoryczne w kontekście związków badania dziejów z teorią organizacji, jawi się kwestia ciągłości bądź nieciągłości historii. Omawiany punkt „Prospektu” kończy się wskazaniem na retoryczne ujęcie tego problemu proponowane przez Deirdrę McCloskey, która definiując dzieje jako „historię przez nas opowiadaną”, uważa, że „ciągłość i nieciągłość historii są narracyjnymi sztuczkami, które można wybierać ze względu na ich wartości dla opowiadania”.

Tomasz Ochinowski, Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji, 2013, s. 97

Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński; nieodmienny
lub odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: Deirdr; Deirdrą; Deirdrach; Deirdrami; Deirdre; Deirdrę; Deirdro; Deirdrom; Deirdry; Deirdrze

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book