wartość

1. wartość (zalety)

Definicja

wartość czegoś lub kogoś to to, co stanowi o zaletach tej rzeczy lub osoby

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • atut; dodatnia cecha; możliwości; plus; potencjał; pozytyw; rola; silna strona; walor; ważność; zaleta; zasoby; znaczenie
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ wartość) mieć; przedstawiać; przypisywać; tworzyć
  (___ wartości) mieć poczucie; nabierać
 • kolokacje przymiotnikowe: artystyczna; duchowa; duża; estetyczna; historyczna; humanistyczna; intelektualna; kulturowa; lecznicza; niematerialna; nieprzemijająca; niska; odżywcza; ogromna; pokarmowa; poznawcza; przyrodnicza; spożywcza; użytkowa; wątpliwa; żadna
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ wartości) kryterium; miernik
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: wartość; wartości; wartością; wartościach; wartościami; wartościom

2. wartość (moralne)

Definicja

jakieś wartości to przekonania i zasady istotne w życiu osoby, grupy czy społeczeństwa, będące podstawą do wydawania ocen i określania norm

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Użycie
Przestrzegać wartości? Bywa, że w życiu społecznym i publicystyce ktoś przedstawia wartości nie jak coś cennego, pociągającego, budzącego szacunek, lecz

Pełna treść tego i 5324 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • dobro; idea; ideały; norma; postawa; przekonania; zasada
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ wartości) cenić; kultywować; pielęgnować; promować; propagować; przekazywać; realizować; respektować; szanować; uznawać; wcielać w życie; wpoić; wyznawać
  (___ wartościom) hołdować; sprzeniewierzyć się
 • kolokacje przymiotnikowe: absolutne; chrześcijańskie; etyczne; ewangeliczne; fundamentalne; konserwatywne; moralne; nadrzędne; najwyższe; ogólnoludzkie; patriotyczne; podstawowe; ponadczasowe; prawdziwe; religijne; rodzinne; tradycyjne; trwałe; uniwersalne; wspólne; wyższe; życiowe
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ wartości) hierarchia; kryzys; obrona; przewartościowanie; sfera; skala; system; świat; zanik
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: wartość; wartości; wartością; wartościach; wartościami; wartościom

3. wartość (pieniężna)

Definicja

wartość czegoś to miara, ile to coś jest warte

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • cena; koszt; kurs
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne: (___ wartość) oszacować; przekraczać; przybierać; stracić; szacować; tracić; zaniżać; zyskać
 • kolokacje przymiotnikowe: bieżąca; bilansowa; brutto; całkowita; czarnorynkowa; godziwa; kosztorysowa; księgowa; łączna; netto; niska; nominalna; odtworzeniowa; początkowa; rynkowa; rzeczywista; szacunkowa; średnia; wysoka; zdyskontowana; znaczna
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ wartości) miernik; procent; przyrost; spadek; utrata; wycena; wzrost
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (wartość ___) akcji; aktywów; biżuterii; bonu; inwestycji; kapitału; kontraktu; majątku; mienia; mieszkania; nieruchomości; obligacji; pojazdu; polisy; przedsiębiorstwa; samochodu; spółki; sprzedaży; sprzętu; towaru; transakcji
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: wartość; wartości; wartością; wartościach; wartościami; wartościom

4. wartość (liczba)

Definicja

wartość to liczba wyrażająca jakąś wielkość lub mogąca zastąpić zmienną w jakimś wyrażeniu

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne: (___ wartość) obliczać; obliczyć; osiągać; przekroczyć; przyjmować; przypisywać; wyznaczać
 • kolokacje przymiotnikowe: bezwzględna; dodatnia; domyślna; dopuszczalna; graniczna; kaloryczna; maksymalna; odpowiednia; procentowa; progowa; przybliżona; średnia; ujemna; względna
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ wartości) odchylenie; pomiar
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (wartość ___) kąta; parametru; współczynnika; współrzędnych; zmiennej
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: wartość; wartości; wartością; wartościach; wartościami; wartościom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

 • San SalvadorSan Salvador czy San Salwador? (i o odmianie)
 • wendeta — Pisownia: vendetta, wendetta czy wendeta?
 • tak jak — Interpunkcja: gdzie stawiać przecinek w tak jak

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book