homonimia

homonimia

Definicja

homonimia to w językoznawstwie: identyczność brzmienia lub postaci pisanej wyrazów lub wyrażeń przy różnicy w znaczeniu (czasem też pochodzeniu); wyróżnia się między innymi: a) homonimię leksykalną, gdy pokrywają się formy różnych wyrazów (w tym co najmniej formy podstawowe), mających różne znaczenie, np. orka1 na polu i orka2 w wodzie, b) homonimię gramatyczną, gdy jedna forma gramatyczna przyjmuje różne cechy gramatyczne w ramach jednego wyrazu (np. kotki jako dopełniacz liczby pojedynczej i mianownik liczby mnogiej wyrazu kotka) lub kilku wyrazów (np. gnij jako forma wyrazów gnić i giąć)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • wieloznaczność
  • specjalistycznie:homofonia; polisemia
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Widać więc, że łatwo dopasowuje się angielskie słownictwo do połączeń językowych z polskimi wyrazami, a ponadto anglicyzmy często występują w różnych funkcjach gramatycznych. Jest to typowe w angielszczyźnie zjawisko homonimii syntaktycznej, jak widać przejmowane także do języka polskiego np. topless, tip-top, khaki, porno, punk — stosowane jako rzeczownik czy przymiotnik lub też przysłówek.

NKJP: Anna Włodarczyk, Słownictwo angielskie w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, 2000

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book