toponimia

1. toponimia (dział nauki)

Definicja

toponimia to dział onomastyki obejmujący badanie nazw geograficznych (np. nazw miast, wsi, nazw państw, nazw rzek, jezior, lasów, gór)

Reguły reguły językowe, zasady pisowni (nowe opracowanie z komentarzami)
Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)

2. toponimia (zbiór)

Definicja

toponimia to ogół toponimów wyodrębniony na podstawie określonych kryteriów językowych, przestrzennych, chronologicznych

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Przyjęte tu kryterium wspólnotowe do pewnego stopnia powiązane jest z kryterium językowym, gdyż dialekty huculskie wykazywały odrębność od standardowego języka ukraińskiego. To z kolei przekłada się na fakt, iż toponimia w formie używanej przez Hucułów w ich dialektach po przeniesieniu na grunt języka ukraińskiego może ulegać pewnym modyfikacjom. Takie rugowanie cech dialektalnych, dostosowujące (...) do standardowego języka ukraińskiego, obecne było, jak zauważa S. Hrabec, np. w toponimii polskich map wigowskich z okresu międzywojennego.

Wojciech Włoskowicz, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny, 2021, s. 154

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • ukradkiem — Czy istniał ukradek?
  • Kraków — Nietypowa forma celownika użyta w XXI wieku
  • gęśle — Dziś na gęślach, dawniej na gęśli

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book