tego słowa znaczeniu

1. tego słowa znaczeniu

Definicja

wyrażenia w dobrym, złym, dokładnym, dosłownym itd. tego słowa znaczeniu używamy, żeby dookreślić, jak rozumiemy znaczenie użytego słowa

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W swych pracach komisja początkowo ograniczyła się do zagadnienia zbrodni wojennych w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. do naruszania praw i zwyczajów prowadzenia wojny oraz przepisów dotyczących okupacji. Wyłączono natomiast pod wpływem szeregu delegacji rządowych zupełnie sprawę odpowiedzialności za wszczęcie wojny, za wojnę agresywną.

Tadeusz Cyprian, Jerzy Sawicki, Walka o zasady norymberskie, 1956, s. 15

Gramatyka

frazem nieodmienny

formy: tego słowa znaczeniu

2. w całym tego słowa znaczeniu

Definicja

wyrażenie w całym tego słowa znaczeniu odnosimy do jakiegoś określenia, aby podkreślić, że jest ono prawdziwe i trafnie użyte

Wariant
  • w pełnym tego słowa znaczeniu
Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Przepis był więc w całym tego słowa znaczeniu surowy i nie mogło wydawać się dziwne, że w czasie wojny surowość jego doprowadzona została do granic możliwości.

Franciszek Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, 1985, s. 486

Dowiadujemy się jeszcze przy tym, że Kołłątaj uważa naukę o Ziemi za jedną z nauk fizycznych, a więc za geofizykę w pełnym tego słowa znaczeniu. Co więcej, Kołłątaj jest, jak się zdaje, twórcą terminu „nauka o Ziemi” w aspekcie światowym. Spotkaliśmy się już wprawdzie na początku z tym wyrażeniem u de Luca, ale tam było apelatywem, imieniem pospolitym, u Kołłątaja natomiast staje się terminem technicznym dla nazwania osobnego działu nauki.

Kwartalnik historii nauki i techniki, 1964

Gramatyka

frazem nieodmienny

formy: w całym tego słowa znaczeniu; w pełnym tego słowa znaczeniu

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • już — Jaką już jest częścią mowy?
  • wisienka na torcie — Pochodzenie wisienki na torcie
  • balwierz — O balwierza historii i dawnych wariantach balbierz, barbierz, barwierz

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book