hasło dnia (dziś w pełnym dostępie) prymas

1. prymas

Definicja

prymas to w niektórych krajach honorowy tytuł przysługujący tradycyjnie arcybiskupowi określonego miasta, np. w Polsce — Gniezna

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Jak zwracać się do prymasa Uniwersalną formą zwracania się do prymasa jest: księże prymasie. Możemy też posłużyć się zwrotem bardziej oficjalnym i dłuższym: proszę księdza prymasa. W sytuacjach ceremonialnych natomiast powinniśmy używać zwrotu Wasza Eminencjo.
W listownych zwrotach do prymasa możemy używać przymiotników wielebny lub przewielebny, np. Przewielebny Księże Prymasie.
Odmiana: prymasi a prymasowie Standardową formą mianownika liczby mnogiej jest prymasi. Formy prymasowie nie można uznać za błędną, jednak jest ona na tyle rzadka, że nie zamieściliśmy jej wśród form odmiany. Dokładnie rzecz biorąc, forma prymasowie pojawia się dość często, ale tylko ze względu na częste cytowanie wielotomowego dzieła ks. Jana Korytkowskiego z końca XIX wieku „Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821”.
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • arcybiskup; biskup; duchowny; eminencja; hierarcha; kapłan; kardynał; ksiądz; papież
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny

ten prymas ci prymasi
te prymasy
nie widzę tego prymasa tych prymasów
przyglądam się temu prymasowi tym prymasom
lubię tego prymasa tych prymasów
mówię o tym prymasie o tych prymasach
interesuję się tym prymasem tymi prymasami
ty prymasie wy prymasi
wy prymasy

1.1. Prymas Tysiąclecia

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
— Nie byłoby papieża z Polski i wolnościowego zrywu bez Prymasa Tysiąclecia. Nie byłoby roku 1989 bez Solidarności i bez Kościoła. Nie byłoby ani upadku komunizmu, ani zmiany mapy Europy, ani wolności bez Jana Pawła II i jego charyzmatycznej roli, jaką odegrał we współczesnym świecie.

NKJP: Polska The Times, 2009

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj męskoosobowy odmienny

ten Prymas Tysiąclecia
nie widzę tego Prymasa Tysiąclecia
przyglądam się temu Prymasowi Tysiąclecia
lubię tego Prymasa Tysiąclecia
mówię o tym Prymasie Tysiąclecia
interesuję się tym Prymasem Tysiąclecia
ty Prymasie Tysiąclecia

1.2. opat prymas

Definicja

opat prymas to generalny przełożony niektórych katolickich zakonów męskich, np. benedyktynów

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Opat prymas Wolf, znany z zamiłowania do hardrocka i gry na gitarze, tym razem zagrał na flecie poprzecznym, a bp Bünker grał na perkusji. Luterański biskup, który był też perkusistą w rockowym zespole „Kreuzweh”, podkreślił, że „muzyka jest językiem, który rozumieją wszyscy”.

misyjnedrogi.pl, 10.08.14

Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny

ten opat prymas ci opaci prymasi
te opaty prymasy
nie widzę tego opata prymasa tych opatów prymasów
przyglądam się temu opatowi prymasowi tym opatom prymasom
lubię tego opata prymasa tych opatów prymasów
mówię o tym opacie prymasie o tych opatach prymasach
interesuję się tym opatem prymasem tymi opatami prymasami
ty opacie prymasie wy opaci prymasi
wy opaty prymasy
To tylko próbka tego, do czego dostęp mają
użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
sprawdź pełną ofertę