cząstka

1. cząstka (w nauce)

Definicja

cząstka to w naukach ścisłych: dowolna część materii, na tyle mała, że nie można jej zobaczyć gołym okiem, np. cząsteczka, atom, jon, proton, elektron lub ich określony zespół

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • element; komponent

 1.1. cząstka elementarna (w nauce)

Definicja

cząstka elementarna to różnie rozumiany termin z fizyki, ewoluujący wraz z jej rozwojem; w latach 30. XX wieku, gdy wprowadzono opisywane pojęcie, cząstkami elementarnymi nazywano łącznie elektrony, protony, neutrony i fotony, ponieważ to z nich zbudowana miała być cała materia; współcześnie, gdy liczba tego typu cząstek przekroczyła dwieście, a część z tych w tym czasie odkrytych okazała się nieelementarnymi (tzn. mającymi jakąś wewnętrzną strukturę), cząstkami elementarnymi określa się te cząstki, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala, przy wzięciu tylko ich pod uwagę, wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • cząstka fundamentalna
Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

 Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp

formy alfabetycznie: cząstce elementarnej; cząstek elementarnych; cząstkach elementarnych; cząstka elementarna; cząstką elementarną; cząstkami elementarnymi; cząstkę elementarną; cząstki elementarne; cząstki elementarnej; cząstko elementarna; cząstkom elementarnym

 1.2. cząstka fundamentalna (w nauce)

Definicja

cząstkami fundamentalnymi nazywa się w fizyce te z tradycyjnie rozumianych cząstek elementarnych, które faktycznie (a przynajmniej wg obecnego stanu wiedzy) są najprostsze, tzn. nie mają już żadnej struktury wewnętrznej; zalicza się tu leptony, kwarki (cząstki materii) i bozony (nośniki oddziaływań)

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
  • fundamentalna cząstka elementarna
Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

 Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp

formy alfabetycznie: cząstce fundamentalnej; cząstek fundamentalnych; cząstkach fundamentalnych; cząstka fundamentalna; cząstką fundamentalną; cząstkami fundamentalnymi; cząstkę fundamentalną; cząstki fundamentalne; cząstki fundamentalnej; cząstko fundamentalna; cząstkom fundamentalnym

2. cząstka (czegoś)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • detal; drobinka; element; fragment; kawałek; komponent; odrobina; okruszyna; składnik; ułamek; ułomek; wycinek
  • książkowo:partykuła
Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • zaprzysiąc — Jak odmieniać czasownik zaprzysiąc?
  • didżej — Odmiana: didżejów czy didżei?
  • determinantaDeterminanty, a w liczbie pojedynczej determinanta czy determinant?

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book