Magisterium

1. Magisterium Kościoła (instytucja)

Definicja

Magisterium Kościoła to papież wraz z biskupami oraz inne wyznaczone przez nich osoby, które mają prawo do formułowania, interpretowania i podawania do wierzenia prawd wiary

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
  • Urząd Nauczycielski Kościoła
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Na koniec niniejszego opracowania przechodzimy więc do przeglądu najbardziej charakterystycznego nauczania Magisterium Kościoła na temat duchowego sensu Pisma św. Jego wartość jawi się wyraźnie na tle krótko zarysowanej sytuacji w egzegezie. Nauczanie to rozpoczyna encyklika Leona XIII Providentìssimus Deus (1893 r.). Jest ona pierwszym, wielkim dokumentem współczesnej epoki, który daje gruntowne wskazówki co do studiów biblijnych, a którego normy do dzisiaj pozostają aktualne.

Stanisław Haręzga, En pneumati jako zasada interpretacji Pisma św. w wschodniej tradycji Kościoła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny" 1990, t. 43, s. 119.

Papież Jan Paweł II w Encyklice Laborem exercens stwierdził: „W ślad za encykliką Rerum novarum i wielu kolejnymi dokumentami Magisterium Kościoła trzeba dać wyraz przeświadczeniu, że była to słuszna, z punktu widzenia moralności społecznej, reakcja na cały system niesprawiedliwości, krzywdy wołającej o pomstę do nieba, jaki ciążył nad człowiekiem pracy w okresie gwałtownej industrializacji. (...)”

Józef Kossecki, Historia systemu sterowania społecznego Kościoła Katolickiego, Bydgoszcz 1991, s. 31

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj nijaki odmienny

formy w tabelce: 

formy: Magisterium Kościoła

 1.1. magisterium (dokumenty)

Definicja

magisterium to oficjalne dokumenty, w których formułowane i podawane są do wierzenia prawdy wiary

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • nauczanie
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Z faktu, że Biblia jest słowem ludzkim pochodzi możliwość i konieczność interpretowania jej według wszystkich metod analizy literackiej i historycznej. Zaś z faktu, że jest słowem Bożym pochodzą: jedność wszystkich części Biblii, jej ukierunkowanie ku Chrystusowi, zgodność każdej, poszczególnej prawdy z całością Objawienia, jej relacja z magisterium Kościoła. By ta oficjalna nauka Kościoła mogła zaowocować, musi być podjęta przez egzegetów i teologów.

Stanisław Haręzga, En pneumati jako zasada interpretacji Pisma św. w wschodniej tradycji Kościoła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny" 1990, t. 43, s. 120.

Bardzo wielu ludziom się mylą magisteria Kościoła i przez to wiele grupek potrafi do dziś cytować różne wytyczne sprzed 80 lat w zakresie żeńskich ubiorów, jakby było to nieomylne magisterium Kościoła. Cały brawaryzm to właśnie problem wynikający z błędnej interpretacji nieomylności.

krzyz.nazwa.pl, 13.04.2019

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
  • kolokacje przymiotnikowe prawostronne: papieskie; soborowe
  • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: Kościoła
Gramatyka

rzeczownik rodzaj nijaki odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: magisteria; magisteriach; magisteriami; magisteriom; magisteriów; magisterium

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

  • projekt — Jak zapisywać nazwy projektów
  • rożen — Częsty błąd
  • litera — Bierzemy literę i zaczynamy... Jak to powiedzieć?

Ciekawostki

  • żleb — O formie źleb
  • jawor — O formie jawór
  • h — Ile jest w języku polskim wyrazów z samym „h”?

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book