wynalazczy

1. wynalazczy

Definicja

wynalazczy to taki, który związany jest z wynalazcą lub wynalazkami

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • badawczy; eksperymentatorski; intelektualny; koncepcyjny; kreacyjny; modernizacyjny; racjonalizatorski
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Atak przeprowadzany przez „tradycjonalistów” na prymitywizm efektów bądź mierne rezultaty estetyczne wspomnianych całości artystycznych kiksuje z innych powodów — jest bowiem zrelatywizowany do czasowej niedoskonałości elektronicznych urządzeń, a te po kolei usuwa postęp techniczny i wynalazcza inwencja konstruktorów, często współpracujących zresztą z muzykami i wykorzystujących ich uwagi jako testerów sprzętu.

Roman Radoszewski, Czesław Niemen. Kiedy się dziwić przestanę... Monografia artystyczna, 2004

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
  • kolokacje rzeczownikowe: działalność; pomysł; praca; prawo; projekt; twórczość; zespół
Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: niewynalazcza; niewynalazczą; niewynalazcze; niewynalazczego; niewynalazczej; niewynalazczemu; niewynalazczy; niewynalazczych; niewynalazczym; niewynalazczymi; wynalazcza; wynalazczą | pokaż wszystkie formy

 1.1. wynalazczość

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • eksperymentatorstwo; innowacja; modernizacja; postęp; przedsiębiorczość; racjonalizacja; racjonalizatorstwo; rozwój; twórczość
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Niemiecki „volkizm”, jak nazywa George Mosse niemieckie ideologie przedhitlerowskie, radykalnie przeciwstawiał „uczciwą" pracę ręczną, a zwłaszcza rolniczą („Blut und Boden”) „brudnemu” procederowi handlowemu czy bankowemu, który „rodzi pieniądz bez pracy”. Pech jednak polega na tym, że cały postęp cywilizacyjny ludzkości, od epoki pierwszych kultur rolniczych aż do chwili dzisiejszej, opiera się nie na coraz intensywniejszym i uczciwszym grzebaniu w ziemi, lecz na organizacji pracy, wymianie i abstrakcyjnej w swojej istocie wynalazczości.

NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz, Mój wybór. Rzeczy mniejsze, 1998

2. wynalazczy

Definicja

wynalazczy jest ktoś, kto wnosi coś nowego do dotychczasowych osiągnięć nauki, sztuki, kultury itp.

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • aktywny; awangardowy; innowacyjny; innowatorski; inteligentny; kreatywny; lotny; nieszablonowy; nowatorski; odkrywczy; oryginalny; pionierski; pomysłowy; prekursorski; śmiały; twórczy; utalentowany; uzdolniony; wszechstronny; zdolny; zmyślny; z inwencją
Gramatyka

przymiotnik stopniowalny opisowo (bardziej, najbardziej)

formy alfabetycznie: niewynalazcza; niewynalazczą; niewynalazcze; niewynalazczego; niewynalazczej; niewynalazczemu; niewynalazczy; niewynalazczych; niewynalazczym; niewynalazczymi; wynalazcza; wynalazczą | pokaż wszystkie formy

 2.1. wynalazczość

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • inicjatywa; innowacyjność; inteligencja; inwencja; kreatywność; nieschematyczność; nowatorstwo; nowoczesność; odkrywczość; oryginalność; pionierstwo; pomysłowość; prekursorstwo; świeżość; talent; zmyślność
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
A tymczasem już stary Henryk Ford, podkreślając zmysł wynalazczości Polaków, wychwalał ich jako najinteligentniejszych mechaników w swych zakładach. Nie mylił się.

NKJP: Arkady Fiedler, Dywizjon 303, 1942

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book