wernakularny

1. wernakularny (np. język)

Definicja

w naukach humanistycznych wernakularny to taki, który związany jest z językiem rodzimym, najbliższym codzienności jakiejś populacji, w odróżnieniu od języka ogólnego lub wspólnego

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • domowy; etniczny; miejscowy; natywny; pospolity; potoczny; rodzimy
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Jeszcze w wielu krajach afrykańskich stale aktualne jest pytanie, czy wprowadzenie języków wernakularnych do szkoły podstawowej poprawi jakość nauczania? Ale stawianie tak generalnego pytania nie wynika z wątpliwości co do korzyści, jaką mogłaby taka zmiana przynieść. Chodzi raczej o świadomość istnienia olbrzymich trudności do pokonania wyrażających się, na przykład, w braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli znających dobrze języki wernakularne.

Kultura i społeczeństwo, tom 23, 1979

Ciekawostki
Wernakularna kultura W — uwaga, mądre słowo — dyskursie humanistycznym trudno o precyzyjne definicje niektórych pojęć. Redaktor Dobrego słownika musi wyciągnąć czasem pewną średnią z użyć mniej lub bardziej enigmatycznych. Do tych drugich z pewnością można zaliczyć taką oto „definicję” przedstawioną przez organizatorów
Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: wernakularna; wernakularną; wernakularne; wernakularnego; wernakularnej; wernakularnemu; wernakularni; wernakularny; wernakularnych; wernakularnym; wernakularnymi formy zaprzeczone: niewernakularna; niewernakularną; niewernakularne; niewernakularnego; niewernakularnej; niewernakularnemu; niewernakularni; niewernakularny; niewernakularnych; niewernakularnym; niewernakularnymi

2. wernakularny (architektura)

Definicja

w sztuce, zwłaszcza architekturze, wernakularny to taki, który związany jest z lokalnością (odniesieniem dzieła do lokalnej, ponadczasowej tradycji), brakiem profesjonalizmu, anonimowością twórców

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • bezstylowy; ludowy; nieprofesjonalny; regionalny; rodzimy; samorodny; swojski; tradycyjny; użytkowy; wiejski
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Podobnie, świadomość płaszczyzny odniesienia w postaci architektury elitarnej i chęć porównywania się czyni architekturę polem gry, odczarowuje ją, pozbawia powabu, jaki cechuje architekturę wernakularną. Architektura pozostaje wernakularna — anonimowa, codzienna, zaspakajająca najważniejsze potrzeby, doskonalona z pokolenia na pokolenie w rozpoznawanych przez użytkowników wzorach — dopóki nie ulegnie pokusie interpretowania wyrafinowanych, modnych wzorów architektury monumentalnej; dopóki nie stanie do rywalizacji w dążeniu do wyróżnienia się. I być może właśnie w tym sensie jest architekturą bez architekta.

Grzegorz Rytel, Wernakularna, czyli jaka? Uwagi semantyczne na marginesie tematu konferencji, Budownictwo i Architektura 14 (3), 2015, s. 147

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: wernakularna; wernakularną; wernakularne; wernakularnego; wernakularnej; wernakularnemu; wernakularni; wernakularny; wernakularnych; wernakularnym; wernakularnymi formy zaprzeczone: niewernakularna; niewernakularną; niewernakularne; niewernakularnego; niewernakularnej; niewernakularnemu; niewernakularni; niewernakularny; niewernakularnych; niewernakularnym; niewernakularnymi

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book