synkretyzm

1. synkretyzm (w kulturze)

Definicja

synkretyzm czegoś to współistnienie w tym różnych elementów, czasem wykluczających się; słowo książkowe

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Wątpliwości i rozterki dotyczące tkanki genologicznej utworu są zupełnie zrozumiałe w dobie synkretyzmu stylistyczno-gatunkowego, który bez wątpienia cechuje książkę Górskiego. Zgodzić się bowiem wypada, że można w niej dostrzec zespolone elementy poematu pisanego prozą poetycką, sugerowane przez Feldmana elementy poezji metafizycznej, uroczystego rapsodu, misterium nawiązującego do Dziadów, jak i egzaltowanej apostolskiej publicystyki czy eseju poetycko-filozoficznego.

NKJP: Krystyna Ratajska, Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza, 1998

2. synkretyzm (językozn.)

Definicja

synkretyzm to w językoznawstwie: identyczność kształtu dwóch lub więcej form wyrazowych tego samego wyrazu, różniących się tylko wartościami przysługujących im kategorii fleksyjnych, np. forma wyrazowa psy to równocześnie mianownik, biernik i wołacz liczby mnogiej wyrazu pies

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Nietypowe tematy fleksyjne reprezentują zapożyczenia w rodzaju statua, orchidea, kamea, idea: jako samogłoskowe tworzą one wraz z końcówką zbieg dwu samogłosek, co znów jest obce fonotaktyce polskiej i przysparza w związku z tym trudności fleksyjnych (w rodzaju nijakim nacechowane taką zbitką jest kakao). Norma przewiduje tu końcówkę -i: statu-i, orchide-i, kame-i, ide-i, która wobec znanego synkretyzmu fleksji żeńskiej znamionuje także celownik i miejscownik.

NKJP: Alicja Nagórko, Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • ściśle — Warianty: ściśle czy ścisło?
  • prymas — Odmiana: prymasi a prymasowie
  • Capuleti — Jak się nazywa rodzina z Romea i Julii?

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book