retencja

1. retencja (hydrogeologia)

Definicja

retencja (wodna) to w hydrogeologii okresowe zatrzymanie wód opadowych w środowisku: w zbiornikach wodnych, lodowcach, śniegu, bagnach (retencja powierzchniowa), a także w gruncie, w tym skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej (retencja podziemna)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • akumulacja; magazynowanie
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W początkowej fazie opadu istotne znaczenie ma początkowy stan retencji powierzchni zlewni. Zależy od niego i od natężenia opadów, czy rozwinie się proces retencji gleby, a w konsekwencji strefy podziemnej przez infiltrację, czy też na stokach lub w dolinach wytworzy się retencja powierzchniowa powstrzymująca proces spływu powierzchniowego (rys. IX.19).

NKJP: Hydrologia dynamiczna, Urszula Soczyński (red.), 1997

 1.1. mała retencja

Definicja

małą retencją nazywa się gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach (zarówno naturalnych, jak i sztucznych), spiętrzanie wody w korytach małych rzek, potoków, kanałów i rowów, czyli wszystkie te zjawiska naturalne lub sterowane przez człowieka, które uniemożliwiają szybki spływ powierzchniowy wody, dzięki czemu woda może być magazynowana lub wykorzystywana jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W czasie ostatnich kilkunastu lat nastąpił zwrot w podejściu do problematyki małej retencji wodnej. Zubożenie środowiska spowodowane zanikaniem obszarów wodno-błotnych stało się podstawą do podejmowania działań zaradczych. Aktualny stan małej retencji wodnej należy ocenić jako stosunkowo skromny, pomimo dobrze rozwiniętej sieci rzecznej i znacznej powierzchni terenów mokradłowych. Istotą zabiegów małej retencji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo, szczególnie melioracjach nawadniających, jest powstrzymanie jak największej ilości wody w gruncie. Niezadowalający stan melioracji podstawowych jest odzwierciedleniem niewłaściwego podejścia i zaniedbań, integralnie związanej z nią małej retencji wodnej.

Marian Szałda, zotdwikozy.pl, 06.09.2014

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj żeński odmienny

formy: mała retencja

2. retencja (medycyna)

Definicja

retencja to w medycynie: zatrzymanie, zwykle niepożądane, jakieś substancji w organizmie, np. retencja azotu, tj. zatrzymanie w organizmie azotowych produktów przemiany materii (np. mocznika) w wyniku niewydolności nerek

3. retencja (ortodoncja)

Definicja

retencja to w ortodoncji: proces stabilizacji końcowych wyników leczenia po zdjęciu aparatu stałego, mający na celu utrzymanie wyników leczenia ortodontycznego, utrwalenie dokonanych zmian w ustawieniu zębów w trakcie przebudowy tkanek, co wiąże się np. ze stosowaniem specjalnych płytek, drutów itp.

4. retencja (zarządzanie)

Definicja

retencja to w zarządzaniu: zdolność firmy do zatrzymywania pracowników, zwłaszcza specjalistów, w swoich szeregach, często przedstawiana w postaci wskaźnika

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Nie za wiele tej retencji? Z jednej strony język angielski zdominował słownictwo takich działów jak human resources (!), z drugiej strony nie trzeba się

Pełną treść widzą tylko abonenci Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do tej i 4741 pozostałych informacji poprawnościowych.
zamów
Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • elf — O elfie gramatycznie: elfy czy elfowie, były czy byli?
  • nadaremnieNadaremnie a nadaremno
  • outsider — A autsajder?

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book