projekt

1. projekt (podróży)

Definicja

projekt jakichś działań, które zamierzamy wykonać, to ich opis lub plan

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • biznesplan; charakterystyka; harmonogram; hipoteza; idea; impuls; inicjatywa; koncepcja; konspekt; myśl; plan; pomysł; postulat; program; propozycja; rozkład; scenariusz; schemat; strategia; szkic; teoria; wizja; założenie; zamiar; zamierzenie; zamysł; zapowiedź; zarys
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Bismarck słusznie jednak uważał, że skoro obaj monarchowie nie żywią do siebie ani osobistej sympatii, ani ich polityka nie jest zharmonizowana, zatem ich rozmowy nie tylko nie pomogą sprawie pokojowego porozumienia, ale mogą nawet zaszkodzić. Wobec tego wysunął projekt, aby spotkali się równocześnie trzej cesarze.

NKJP: Henryk Wereszycki, Koniec sojuszu trzech cesarzy, 1977

W kwietniu w Izraelu dzieło Weilla wystawione będzie także sześć razy. — Niestety, upadł projekt pokazania opery w Krakowie. Mimo długich rozmów okazało się, że nie ma na to pieniędzy (...)

NKJP: Dziennik Polski, 2000

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne: (___ projekt) forsować; krytykować; ocenić; ogłosić; omówić; opracować; opracowywać; poprawić; prezentować; przedstawić; przygotować; przygotowywać; skrytykować; sporządzić; ująć w; wdrożyć; wesprzeć; wybrać; wysunąć; zaopiniować; zatwierdzić; zrealizować
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: (projekt ___) dotyczy; obejmuje; powstanie; przewiduje; trafił; upadł; uwzględnia; uzyskał; zawiera
 • kolokacje przymiotnikowe: ambitny; amerykański; autorski; budowlany; dobry; gotowy; interesujący; kompleksowy; kontrowersyjny; nagrodzony; nowego; nowy; ostateczny; wstępny; zatwierdzony; zły; zmodyfikowany
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (projekt ___) adaptacji; aplikacji; budowy; działań; modernizacji; przebudowy; przekształcenia; reorganizacji; rewitalizacji; rozbudowy; unii; uruchomienia; utworzenia; wprowadzenia; zmian; zwołania
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: projekcie; projekt; projektach; projektami; projektem; projektom; projektów; projektowi; projektu; projekty

2. projekt (unijny)

Definicja

projekt to zorganizowane działanie podjęte przez kogoś w jakimś celu

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • działanie; impreza; inicjatywa; innowacja; kampania; operacja; praca; program; zadanie
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiono projekt „Poprawność językowa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim”, który realizowany będzie w najbliższych miesiącach. Poprzedziło go badanie, podczas którego w lipcu i sierpniu przeanalizowano pod względem poprawności językowej 700 stron dokumentów powstałych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

zw.com.pl, 08.11.11

Gratulujemy wielkiego sukcesu prof. Beacie Utkowskiej i jej zespołowi z racji uzyskania finansowania projektu naukowego, ważnego dla rozwoju polskiej humanistyki. (...) Kierownikiem projektu jest dr hab., prof. UJK Beata Utkowska. Głównymi wykonawcami są byli lub obecni pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UJK: (...). Celem projektu jest kontynuacja rozpoczętej ponad 30 lat temu i przerwanej krytycznej edycji Pism zebranych Żeromskiego. W ramach czteroletniego projektu zostanie opracowanych i wydanych dziesięć brakujących tomów Pism, tzn. dwutomowe Dzieje grzechu, trylogia Walka z szatanem, trzy tomy publicystyki i dwa tomy dramatów.

ujk.edu.pl, 09.05.14

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy dofinansowania projektu.

ip.mac.gov.pl, 12.01.15

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ projekt) realizować; rozliczyć; zaangażować się w; zakończyć
  (___ projektem) kierować; zarządzać
  (___ projekcie) uczestniczyć w; wziąć udział w
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: (projekt ___) pochłonie; składa się
 • kolokacje przymiotnikowe: badawczy; edukacyjny; informatyczny; innowacyjny; inwestycyjny; multimedialny; naukowo-badawczy; nowatorski; ogólnopolski; skierowany do; socjalny; szkoleniowy; unijny; współfinansowany; zatytułowany
 • kolokacje pozostałe: pod tytułem; pt.
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: projekcie; projekt; projektach; projektami; projektem; projektom; projektów; projektowi; projektu; projekty

3. projekt (narysowany)

Definicja

projekt jakiejś konstrukcji to jej plan lub zarys

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • dokumentacja; makieta; model; plan; prototyp; rozkład; rozplanowanie; rysunek; rysunek techniczny; rzut; schemat; szkic; wzorzec; wzór
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ projekt) sporządzić; zmienić; zrobić
  (___ projekcie) ująć w
 • kolokacje przymiotnikowe: architektoniczny; budowlany; graficzny; techniczny; wykonawczy
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (projekt ___) budynku; domu; dworca; herbu; kanalizacji; kostiumu; kościoła; kuchni; łazienki; obwodnicy; ogrodu; okładki; placu zabaw; pomnika; zabudowy
 • przymiotnik: projektowy
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: projekcie; projekt; projektach; projektami; projektem; projektom; projektów; projektowi; projektu; projekty

4. projekt (ustawy)

Definicja

projekt jakiegoś dokumentu to jego wstępna wersja

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • propozycja; wniosek
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Sejm Litwy przystąpił we wtorek do omawiania dwóch alternatywnych projektów ustaw o pisowni nazwisk obcych, w tym polskich, zgłoszonych przez współrządzących socjaldemokratów oraz konserwatystów. Oba projekty zostały przyjęte w pierwszym czytaniu. Kolejne czytanie odbędzie się jesienią.

rp.pl, 15.07.14

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne: (___ projekt) odesłać; odrzucić; popierać; poprzeć; przedstawiać; przedstawić; przegłosować; przesłać; przyjąć; rozpatrywać; skierować; składać; uchwalić; wnieść; zaakceptować; zgłaszać
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: (projekt ___) nawiązuje; przeszedł; spełnia; trafił; wprowadza; wróci; wzbudził
 • kolokacje przymiotnikowe: komisyjny; ministerialny; niniejszy; obywatelski; omawiany; pierwotny; pilny; poselski; prezydencki; rządowy; senacki; stosowny
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (projekt ___) budżetu; dyrektywy; konstytucji; nowelizacji; ordynacji; oświadczenia; porozumienia; przemówienia; reformy; regulaminu; rezolucji; rozporządzenia; statutu; uchwały; umowy; ustawy
 • kolokacje pozostałe: głosowanie nad; w obecnym kształcie
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: projekcie; projekt; projektach; projektami; projektem; projektom; projektów; projektowi; projektu; projekty

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

 • RWPG — Statutowy cel
 • selfieSelfie słowem roku
 • MCV — Pochodzenie słowa MCV

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book