nadreprezentacja

nadreprezentacja

Definicja

jeśli ujmujemy coś statystycznie (liczbowo), to z nadreprezentacją czegoś mamy do czynienia wtedy, gdy w badanym zbiorze jest tego więcej niż standardowo (w całej populacji)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • nadmiar; przewaga
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Jeśli chodzi o strukturę płci, wśród niepełnosprawnych dominują kobiety: 2530 tys. (53,9%), mężczyzn jest 2 167 tys. (46,1%). Biorąc pod uwagę dane populacji generalnej (51,6% kobiety wobec 48,4% mężczyźni), można mówić o niewielkiej nadreprezentacji kobiet w kategorii niepełnosprawnych.
Podobna skala nadreprezentacji osób niepełnosprawnych występuje na terenach zurbanizowanych — o czym świadczą dane spisowe na temat zamieszkania analizowanej zbiorowości. Około 3 mln osób niepełnosprawnych żyje w miastach (64%), a 2,2 mln na obszarach wiejskich (36%), podczas gdy w populacji generalnej w jednostkach miejskich mieszka w Polsce 61% stałych rezydentów, zaś na obszarach wiejskich 39%.

Andrzej Klimczuk, Osoby niepełnosprawne i ich sytuacja na krajowym rynku pracy, (w:) Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, 2013, s. 19

Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 1993 r. twierdzono, że parlament nie może stanowić konstytucji ze względu na nadreprezentację jednej tylko opcji politycznej (SLD, PSL), która uzyskała większość parlamentarną przy niskiej frekwencji, wynoszącej 53%, a 1/3 biorących udział w wyborach nie uzyskała swojej reprezentacji w parlamencie.

Waldemar Tomaszewski, Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku, 2007, s. 65

Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: nadreprezentacja; nadreprezentacją; nadreprezentacjach; nadreprezentacjami; nadreprezentacje; nadreprezentację; nadreprezentacji; nadreprezentacjo; nadreprezentacjom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book