kontrola

1. kontrola (sprawdzanie)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • audyt; inspekcja; lustracja; obserwacja; oględziny; przegląd; rewizja; sprawdzenie; weryfikacja; wizytacja
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ kontroli) dokonać; dokonywać; poddać; uniknąć
  (___ kontrolę) mieć; prowadzić; przedłużyć; przeprowadzać; przeprowadzić; rozpocząć; umożliwić; zarządzić
  (___ kontrolami) nękać
  (___ kontrole) wzmóc; zaostrzyć; zapowiedzieć; zlecać
 • kolokacje czasownikowe prawostronne: (kontrola ___) obejmuje; odbyła się; potwierdziła; trwa; ujawniła; wyjaśniła; wykazała; wykryła
 • kolokacje przymiotnikowe lewostronne: (___ kontrola) dokładna; drobiazgowa; kolejna; kompleksowa; krzyżowa; liczne; następna; niezapowiedziana; okresowa; ostra; pobieżna; policyjna; ponowna; powtórna; regularne; rutynowa; rządowa; skrupulatna; systematyczna; uciążliwa; wcześniejsza; wnikliwa; wspólna; wyrywkowa
 • kolokacje przymiotnikowe prawostronne: (kontrola ___) antydopingowa; celna; drogowa; finansowa; graniczna; lekarska; operacyjna; osobista; paszportowa; podatkowa; radarowa; skarbowa; techniczna; weterynaryjna
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ kontroli) departament; dział; izba; komisja; książka; liczba; organ; procedury; protokół; przedmiot; sposób; stacja; termin; tryb; ustalenia; wydział; wynik
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne:
  czego: (kontrola ___) biletów; dokumentów; finansów; funkcjonowania; korespondencji; ksiąg; mięsa; pasażerów; pojazdów; pracy; produktów; przestrzegania; rachunków; realizacji; sklepów; spółki; stanu; stężenia; szybkości; temperatury; wydatkowania; wydatków
  czyja: CBA; NIK; PIH; PIP; sanepidu; ZUS
 • czynność: kontrolować; skontrolować
 • osoba: kontroler; kontrolerka
 • przymiotnik: kontrolny; pokontrolny
 • skarbonka słowotwórcza: kontrolka
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: kontrola; kontrolą; kontrolach; kontrolami; kontrole; kontrolę; kontroli; kontrolo; kontrolom

2. kontrola (osoby, instyt.)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • inspekcja; inspektor; kontrolerzy; rewident; straż; urząd; warta; wizytator
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe: przychodzić
 • kolokacje przymiotnikowe: drogowa
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ kontroli) inspektor
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: kontrola; kontrolą; kontrolach; kontrolami; kontrole; kontrolę; kontroli; kontrolo; kontrolom

3. kontrola (nadzór)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
 • doglądanie; dozór; kuratela; monitoring; nadzorowanie; nadzór; obserwacja; oględziny; opieka
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
 • kolokacje czasownikowe lewostronne:
  (___ kontrolą) być pod; znajdować się pod
  (___ kontrolę) mieć; odzyskać; przejąć; przejmować; rozciągnąć; sprawować; stracić; tracić; utracić; wprowadzić' wzmocnić
  (___ kontroli) podlegać; wymagać
 • kolokacje przymiotnikowe lewostronne: (___ kontrola) demokratyczna; dostateczna; nadmierna; obywatelska; odgórna; odpowiednia; pozbawiony; realna; samodzielna; skuteczna; właściwa; wzajemna; zdalna
 • kolokacje przymiotnikowe prawostronne: (kontrola ___) cywilna; parlamentarna; rodzicielska; właścicielska
 • kolokacje rzeczownikowe lewostronne: (___ kontroli) brak; formy; instrument; mechanizm; metody; poczucie; próba; stopień; system; utrata
 • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (kontrola ___) cen; granic; kosztów; lotów; mediów; obywateli; oddechu; parlamentu; poczynań; prasy; procesów; ruchu; społeczeństwa; trakcji; zatrudnienia
 • czynność: kontrolować
 • przymiotnik: kontrolny
 • skarbonka słowotwórcza: kontroler; kontrolka; samokontrola
Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: kontrola; kontrolą; kontrolach; kontrolami; kontrole; kontrolę; kontroli; kontrolo; kontrolom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

 • kea — Nie drzyj się
 • małmazja — Słodkie małmazyje
 • nasięźrzałNasięźrzał rośliną miłości. I trochę o nazwie

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book