inteligencja

1. inteligencja (człowieka)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • bystrość; dowcip; intelekt; mądrość życiowa; rozsądek; rozum; rozwaga; spryt; zapobiegliwość; żywość umysłu
  • potocznie:pomyślunek

2. inteligencja (grupa społ.)

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • elita; intelektualiści
  • potocznie:jajogłowi; wykształciuchy
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Jeśli chodzi o Natalię Gieorgiewnę, to zyskała z czasem wielki rozgłos nie tylko w okolicy, ale także w sferach postępowej inteligencji Petersburga. (...) Podkreślano różnicę pomiędzy nią a panią Hańską, której korespondencja z Balzakiem nie odegrała żadnej roli politycznej.

Jan Brzechwa, Gdy owoc dojrzewa, 1958

Należał do generacji nazwanej pokoleniem Szkoły Głównej, polskiej uczelni wyższej, która przez siedem lat swego istnienia (1862––1869) miała ponad 2 tys. studentów (ukończyło ją tylko 600), a której rolę w kształtowaniu nowoczesnej inteligencji trudno przecenić. A choć sam Jan Baudouin de Courtenay niekoniecznie zupełnie identyfikował się z nią, a już na pewno nie w sensie naukowym, to trudno nie dostrzec w jego działalności społecznej rysów charakterystycznych dla innych przedstawicieli tej formacji intelektualnej. Z niej wywodzili się późniejsi uczeni, artyści, społecznicy, działacze oświatowi, tworzący nowoczesną inteligencję polską ostatnich dziesiątków lat wieku XIX i pierwszych wieku XX.

Mirosław Skarżyński, Wstęp, [w:] Jan Baudouin de Courtenay, Miejcie odwagę myślenia... Wybór pism publicystycznych z lat 1898–1927, XVIII tom w serii Biblioteka klasyki polskiej myśli politycznej, opr. Mirosław Skarżyński, 2007, s. 7

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • mafioso — Jak zapisać określenie członka mafii (mafioso, mafiozo, mafios itd.)
  • debil — Odmiana: debili czy debilów
  • kuracjusz — Odmiana: kuracjuszy czy kuracjuszów?

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book