bliższość

prawo bliższości

Definicja

prawo bliższości to prawo do nabycia czegoś przed każdą inną osobą mającą mniej znaczące od tego uprawnienie; ogranicza ono swobodę właściciela do wyboru nabywcy; w polskim średniowiecznym prawie ziemskim występowało głównie oparte na pokrewieństwie prawo bliższości krewnych (dotyczyło dóbr dziedzicznych i zapobiegało ich przejściu w obce ręce bez porozumienia z bliskimi, którzy musieli wyrazić zgodę na zbycie)

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Nie ulega wątpliwości, że prawo bliższości było zjawiskiem wspólnym dla wszystkich europejskich praw średniowiecznych, na co już w XIX w. zwrócili uwagę Romuald Hube, Piotr Burzyński, Karol Dunin. Feudalny Zachód uznawał powszechnie własność indywidualną, ale w praktyce solidarność rodu często prowadziła do wspólnoty mienia. Nawet, jeśli własność była wyraźnie zindywidualizowana, nie uwalniała się od wszelkiej więzi rodzinnej. Między tymi dwoma terminami, które wydają się antynomiczne, nie dostrzegano prawnej sprzeczności.

Michał Czaykowski, Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku, 2013, s. 25

Prawo bliższości należy bowiem do tych nielicznych instytucji dawnego polskiego prawa prywatnego, które budziły i budzą żywe zainteresowanie naszych historyków w ogóle, a historyków prawa w szczególności. Tę popularność omawiana instytucja zawdzięcza nie tyle samej sobie, co ścisłemu związkowi z prawem własności. Istota jej bowiem polega na skrępowaniu jednego z najistotniejszych atrybutów prawa własności — swobody rozporządzania. Z tego względu każdy, kto zajmuje się własnością, zwłaszcza średniowieczną, siłą rzeczy porusza także zagadnienie prawa bliższości.

Zygfryd Rymaszewski, Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku, 1970, s. 7

Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj nijaki odmienny

formy w tabelce: 

formy: prawa bliższości; prawem bliższości; prawie bliższości; prawo bliższości; prawu bliższości

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • spartakiada — Pochodzenie słowa spartakiada
  • P.T. — Pochodzenie P.T.
  • węgieł — Czy węgieł ma coś wspólnego z węglem?

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book