bezpodstawny

1. bezpodstawny

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • gołosłowny; niesłuszny; niesprawiedliwy; nieusprawiedliwiony; niezasadny; niezasłużony; niezawiniony; niezrozumiały
Gramatyka

formy alfabetycznie: bezpodstawna; bezpodstawną; bezpodstawne; bezpodstawnego; bezpodstawnej; bezpodstawnemu; bezpodstawni; bezpodstawny; bezpodstawnych; bezpodstawnym; bezpodstawnymi; niebezpodstawna | pokaż wszystkie formy

1.1. bezpodstawność

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Nie rozstrzygając tej sensacyjnej kwestii, oddajmy głos wybitnej specjalistce współczesnej psychiatrii i psychoanalizy, Karen Horney: (...) Popularny pogląd, głoszący pozytywny wpływ nerwicy na twórczość artystyczną, nie ma podstaw. (...) Warunkiem tworzenia prawdziwej sztuki jest pulsowanie w twórcy autentycznej osobowości — źródła głębokich i żywych doznań, spontanicznych pragnień i zdolności do dawania im wyrazu. Te zaś procesy dławione są w neurozie (...). Tak oto dochodzimy do zrozumienia bezpodstawności tezy głoszącej, że konflikty neurotyczne stanowią konieczną siłę napędową twórczej pracy artysty. Mogą w najlepszym razie odgrywać rolę czynnika chwilowo mobilizującego, ale pęd do pracy twórczej i zdolność tworzenia rodzą się tylko pod wpływem pragnienia samorealizacji i energii, jaką to pragnienie wyzwala.

NKJP: Krzysztof J. Szmidt, Elementarz twórczego życia, czyli O sposobach twórczego myślenia i działania, 1994

Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy alfabetycznie: bezpodstawności; bezpodstawnościach; bezpodstawnościami; bezpodstawnością; bezpodstawnościom; bezpodstawność

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • Leigh — O (nie)odmienności i wymowie nazwiska Leigh
  • bestseller — Warianty: bestseller czy bestseler (dwa l czy jedno)?
  • czekać — Informacja składniowa

Ciekawostki

  • arcydzięgiel litwor — Pochodzenie i historia słowa arcydzięgiel
  • grubianin — Dziś grubianin, a dawniej...
  • pisać — Nie pisze, lecz jest napisane — pomocna analogia

Mogą Cię zainteresować również hasła