Löwenwolde

Löwenwolde (nazwisko)

Definicja

Löwenwolde to nazwisko niemieckie, m.in. Karl Gustav von Löwenwolde (zm. 1735) — rosyjski dyplomata i dowódca wojskowy pochodzenia niemieckiego

Wariant
  • Loewenwolde
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
O upadku Jagużyńskiego tak pisze Münnich: „Ostermann miał zaklętego wroga w generalnym prokuratorze Jagużyńskim i ponieważ nie było nadziei na ich pogodzenie, carowa zasięgnęła rady u hrabiego Löwenwolde (...) i u mnie, kogo z dwóch wypada zostawić członkiem Rady. Ponieważ Jagużyński był z natury zapalczywy, a Ostermann pracowitszy, wyraziliśmy zdanie, że lepiej zostawić tego drugiego”.

Emanuel Rostworowski, O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725–1733, s. 234

Szczególną uwagę zwrócono na nowych faworytów carycy, Kurlandczyków — Ernesta Jana Birona i trzech braci Löwenwoldów: marszałka dworu Karla Reinholda, koniuszego Karla Gustawa i Fryderyka Kazimierza. Birona oceniano jako życzliwego Augustowi II, choć starającego się nie narażać ani frakcji starorosyjskiej, ani cudzoziemskiej. Löwenwoldowie okazali się natomiast szczególnymi rzecznikami zacieśnienia związków rosyjsko-pruskich, co wobec narastającego już od końca 1729 r. oziębienia na linii Drezno–Berlin nie wróżyło dobrze.

Urszula Kosińska, Stosunki Augusta II z Rosją w latach 1730–początek 1733 w świetle relacji saskiego posła w Moskwie i Petersburgu Jeana le Forta, Kwartalnik Historyczny, CXXI, 2014, 3, s. 574–575

Już trzy tygodnie po śmierci Augusta na posiedzeniu Gabinetu Ministrów została podjęta instrukcja dla ambasadora Rosji w Warszawie barona Friedricha Loewenwolde, otwarcie mówiąca o niedopuszczeniu do władzy żadnego kandydata w jakikolwiek sposób powiązanego z nieprzyjacielską Francją, Szwecją czy Portą.

Ołeksij Sokyrko, Udział wojska hetmanatu lewobrzeżnego w polskiej wojnie sukcesyjnej w latach 1733–1735, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 141, z. 3, 2014, s. 642

Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny

formy w tabelce: 

formy: Löwenwolde; Löwenwoldego; Löwenwoldem; Löwenwoldemu

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book