Bóg

1. Bóg (najwyższy)

Definicja

Bóg to wszechmocna istota czczona jako stwórca i jedyny władca świata w wielu religiach, zwłaszcza przez chrześcijan, muzułmanów i żydów

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
  • Dobry Pasterz; Jahwe; Król Niebieski; Król Niebios; Najwyższy; Pan; Pan Świata; Pan Wszechrzeczy; Przedwieczny; Ten, który jest; Trzykroć Święty; Wszechmogący
  • książkowo:Pan Stworzenia; Pan Zastępów; Stworzyciel; Stworzyciel nieba i ziemi; Stwórca; Stwórca Wszechrzeczy
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • demiurg; Jezus Chrystus; kreator; Mesjasz; niebiosa; niebo; Odkupiciel; Syn Boży; Zbawiciel
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Alford (1994) twierdzi, że w językach rdzennych mieszkańców Ameryki Boga nie wyraża się rzeczownikiem, a formą czasownika. Bóg jest procesem, relacją, bezpostaciowym i pozbawionym płci bytem ożywionym, doświadczanym zarówno w sferze obiektywnej, jak i w sferze subiektywnej. (...) Idea Boga czasownikowego dla użytkowników języków europejskich, mających wyobrażenie osobowego Boga, jest nieprzetłumaczalna. Jednakże w Starym Testamencie Bóg jest również wyrażany czasownikiem. W Księdze Wyjścia (3, 14) przedstawia się Mojżeszowi w następujący sposób (Biblia Tysiąclecia):

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Jestem, który Jestem”. I dodał:
„Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was”.

Danuta Stanulewicz, Nieprzetłumaczalność światów: indiańskie i europejskie opisy rzeczywistości, w: Przekładając nieprzekładalne, red. Małgorzata Ogonowska, Gdańsk, 2000, s. 223

Ciekawostki
Nietypowa nazwa własna W języku polskim nazwy odnoszące się do boga w religiach monoteistycznych (Bóg lub Pan Bóg, Allah, Jahwe) są pisane wielką literą, choć nie wszystkie są one typowymi nazwami własnymi (imionami). Jest nią w zasadzie tylko

Pełna treść tej i 1578 pozostałych ciekawostek dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
Gramatyka

rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny

formy w tabelce: 

formy: Bóg; Boga; Bogiem; Bogu; Boże

 1.1. Bóg Ojciec (rel.)

Definicja

Bóg Ojciec to w większości wyznań chrześcijańskich: jedna z trzech osób boskich, stanowiących jeden byt; pierwsza osoba Trójcy Świętej

Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
  • Ojciec Miłosierdzia; Ojciec Niebieski; Ojciec Przedwieczny; Ojciec Święty; Ojciec Wszechmogący; Trójjedyny
Gramatyka

frazem rzeczownikowy rodzaj męskoosobowy odmienny

formy w tabelce: 

formy: Boga Ojca; Bogiem Ojcem; Bóg Ojciec; Bogu Ojcu; Boże Ojcze

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

  • zdaniem — Interpunkcja: (moim) zdaniem a przecinek
  • druhna — Odmiana: tych druhen czy !druhn
  • Staszic — Staszic czy Staszyc?

Ciekawostki

  • frappé — Frappé w sądzie
  • hobby — Słownikowe czary-mary: hobbystowski i hobbyzm
  • Shakespeare — Czym trząsł Shakespeare

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book