147 Imiona bogów i istot nadprzyrodzonych
jaką literą (religia)

1. Imiona indywidualne bogów zapisujemy wielką literą, np.
Allah,
Afrodyta, Dionizos, Sziwa.
Bachus, Junona,
Odyn,
Amon,
Świętowit,
Kali, Sziwa.

2. Wielką literą zapisujemy

3. Również wielką literą zapisujemy jedno- i wielowyrazowe określenia:
a) Boga, np. Ojciec (Bóg Ojciec), Pan (Pan Bóg), Stwórca, Bóg Wszechmogący (ale wszechmogący Bóg);
b)
c)

Wielkiej litery nie stosujemy w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy dany

Po drugie, wielkiej litery nie używamy, gdy określenia osób boskich lub Maryi użyte są

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book