325 nie + rzeczownik
pisownia razem, osobno, z łącznikiem (IV)

Spis treści:

1. Zasada główna

Zasadniczo przeczące nie należy zapisywać łącznie z rzeczownikami, np.

niedyskrecja, niestudent,
Demokracje coraz częściej nie chcą finansować kosztownych sportowych ekstrawagancji, a niedemokracje poddanych o nic nie pytają.
sport.pl, 21.05.2015

Ta sama zasada dotyczy

Pisownia łączna dotyczy także tych rzeczowników, które już

2. Wyjątki — pisownia rozdzielna

Od przedstawionej powyżej zasady istnieje kilka odstępstw. Otóż nie piszemy rozdzielnie:

a)

b)

c)

3. Wyjątki — pisownia z dywizem

Jeszcze inaczej, bo z dywizem, zapisujemy nie wtedy, gdy

Uwaga: spotyka się poza tym nie pisane z rzeczownikami z dywizem, gdy chodzi o konstrukcję

4. Dodatkowe uwagi

Czasem pisownia łączna czy rozdzielna nie z rzeczownikiem zależy od tego, jaki sens chcemy przekazać w zdaniu. Jeśli na przykład chcemy wyrazić przeciwstawienie, zapiszemy:

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book