336 nie + czasownik
pisownia razem, osobno, z łącznikiem (IV), w pełnym dostępie dla każdego

Zasadniczo przeczące nie z formami czasownika zapisujemy osobno, np.

 • nie spał długo,
 • nie mieć niczego,
 • nie zadowalając się jednym sukcesem,
 • nie zjadłszy śniadania,
 • nie przepadło jeszcze,
 • nie niepokoili się,
 • nie unoście się honorem,
 • niech nie jedzie,
 • nie ma sensu,
 • pogoda nie dopisuje,
 • nie starano się,
 • nie użyto,
 • nie wiem, pada nie pada, chyba kropi (porównaj dwa spójnikowe znaczenia w haśle nie).

Także z nietypowymi czasownikami (czasownikami niewłaściwymi i predykatywami) nie zapisujemy rozdzielnie, np.

 • nie wolno,
 • nie można,
 • nie trzeba,
 • nie należy,
 • nie warto,
 • nie wiadomo,
 • nie brak,
 • nie potrzeba,

Uwaga: wyjątkiem jest niepodobna.

Natomiast łącznie piszemy nie z rzeczownikowymi formami (odsłownikami) na -anie, -enie, -cie (np. nierobienie, szczegóły zob. regułę pisownia razem, osobno, z łącznikiem (IV): nie + rzeczownik) oraz imiesłowami przymiotnikowymi (np. nieśpiący, szczegóły zob. regułę pisownia razem, osobno, z łącznikiem (IV): nie + imiesłów przymiotnikowy).

Uwaga: istnieją czasowniki, które zaczynają się na nie, ale cząstka ta nie wnosi przeczenia, np. niewieścieć. Istnieją też takie, które pochodzą od wyrazów z początkowym nie, np. niemieć (‘stawiać się niemym’), niewolić (‘brać w niewolę’), lub po prostu są zapisywane łącznie: niedowidzieć, niedomagać, nienawidzić.

Pisownia niedosłyszeć, niedopłacić, niedojadać, niedoszacować zależna jest od znaczenia, por.

 • Nie dosłyszał pytania. — Od kilku lat niedosłyszy.
 • Nie dopłacił mu już ani grosza. — Niedopłacił 100 zł, a teraz winien jest już 250 z odsetkami.
 • Co dzień nie dojadał śniadania. — Niedojada, odkąd stracił pracę.
 • Nie doszacował podanych przez niego danych i w publikacji pozostały tylko wstępne wyliczenia. — Niedoszacowali kosztów i musieli zmieniać budżet.

To tylko próbka tego, do czego dostęp mają
użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do wszystkich 415 reguł językowych.
sprawdź
newsy, porady + e-book