Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 47. łączliwość: jaki przyimek z nazwą kraju (w czy na, do czy na)

Większość nazw krajów przyłączamy przyimkiem w, to przyimek na ma charakter wyjątkowy (zwykle łączy się on raczej z nazwami regionów). Tradycyjne na dotyczy współcześnie głównie tych państw, którePoniżej podajemy listę państw, dla których opracowaliśmy już odpowiednie informacje poprawnościowe w Dobrym słowniku:
a) Bahrajn,
b) Dominikana,
c) Litwa,
d) Łotwa,
e) Nowa Zelandia,
f) Słowacja,
g) Ukraina,
h) Węgry,
i) Wybrzeże Kości Słoniowej,
cdn.
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 345 pozostałych reguł.

zamów