90 Rządzenie różnymi przypadkami (przed i po wojnie)
przyimki

1. Chodzi tu o poprawność tego typu skrótów składniowych, których przykład umieściliśmy w tytule tej reguły. Jest to przykład dość charakterystyczny, ponieważ nietrudno o niego nawet w książkach:
Wspomnienie wojny (...) będzie na długie dekady najważniejszym punktem odniesienia w polskiej pamięci zbiorowej. Z jednej strony, wspomnienia czasów przedwojennych, różne w zależności od statusu jednostki przed i po wojnie — idealizacje urody tamtych czasów (np. nostalgie kresowe) bądź potępianie w czambuł ówczesnych niesprawiedliwości. (Marta Cobel-Tokarska, W jakiej Polsce żyliśmy? Historyczno-społeczno tło przemian obyczajowych w PRL-u, (w:) Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego, red. Joanna Zalewska, Marta Cobel-Tokarska, 2014)
Niestety

2. To samo dotyczy zestawień czasowników, które mają

3. Dociekliwi mogliby jeszcze zapytać, czy chodzi tu o te same wymagania składniowe, czy też wystarczy, żeby forma tekstowa rzeczownika była taka sama. Pokażmy to na przykładzie. Niepoprawne jest zdanie

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book