Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 93. jaką literą: imiona bogów i istot nadprzyrodzonych

1. Imiona indywidualne bogów zapisujemy wielką literą, np. Allah, Sziwa, Kali, Amon, Junona, Bachus, Afrodyta, Dionizos, Świętowit, Odyn.

2. Wielką literą zapisujemy (wszystkie człony) podobne nazwy osób boskich czy Maryi, np.
Duch Święty, Trójca Święta, Syn Boży, Matka Boża,
także istot nadprzyrodzonych złych (imiona własne), np.
Belzebub, Lucyfer, Mefistofeles, Szatan, Zły.

3. Również wielką literą zapisujemy jedno- i wielowyrazowe określenia:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
Uwaga: wielkiej litery nie stosujemy w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów