139 Imiona świętych i błogosławionych
jaką literą (religia)

Spis treści:

1. Główna zasada

Nazwy własne świętych i błogosławionych piszemy wielką literą (z wyjątkiem przyimków i skrótów wewnątrz tych nazw). Kontrowersje budzi sposób zapisu przymiotników święty, błogosławiony. Dopuszczamy tu pisownię zarówno od wielkiej, jak i od małej litery. Szersze omówienie tej kwestii znajduje się w dodatkowym punkcie poniżej (nr 3).

Zobaczmy przykłady:

2. Skrócenia, przydomki, dodatkowe określenia

W całości od wielkiej litery zapisujemy

Wielką literą piszemy także

Jeśli takie określenie użyte jest

Również małą literą zapiszemy

Jeśli między przymiotnikiem a nazwą osoby postawimy dodatkowy rzeczownik, wtedy

Podobnie zapisujemy opisowe nazwy typu

3. Jeszcze o pisowni świętego i błogosławionego

Różnie zapisywane są przymiotniki święty i błogosławiony i różne są na temat ich zapisu opinie. Niektórzy uzasadniają ich pisownię wielką literą tym, że

Pełna treść tej i 397 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book