sic

1. sic (tak w orygin.)

Definicja

sic, często umieszczone w nawiasie i opatrzone wykrzyknikiem, potwierdza, że forma błędna lub niezgodna ze współczesną ortografią nie jest pomyłką cytującego lub referującego

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
(...) podczas którego kiepska orkiestra na okrągło wygrywa melodię aktualnego szlagieru Jak przygoda to tylko w Warszawie (...). Tłumaczka informuje wprawdzie, że chodzi tu o „le refrain de la valse tirée du film Aventure à Marienszat [sic! — M.T.]” (...), ale komiczno-obyczajowy efekt wynikający z kilkakrotnego powtórzenia tego motywu w oryginale zostaje zniweczony.

Małgorzata Tomicka, Wykluczone z przekładu. O skrótach we francuskim tłumaczeniu Złego Leopolda Tyrmanda, w: Przekładając nieprzekładalne, red. Małgorzata Ogonowska, Gdańsk, 2000, s. 447

...biskup złożył przysięgę przed sądem ziemskim, że kupił wsie Laskową Górną i Dolną, Rospite (sic) i Porąbka w województwie krakowskim, obwodzie sądeckim „non in fraudem legis”

laskowa.pl, 19.12.13

(...) Oto w pracy Umberta Eco pojawia się (...) referujące przytoczenie funkcji językowych w ujęciu Romana Jakobsona. (...) W polskim przekładzie Eco pojawia się zdanie: „W nawiązaniu do dobrze znanej typologii funkcji języka, którą wprowadził Jacobson [sic!], twierdzi się, że każdy komunikat (...)

Anna Martuszewska, Presupozycje odbiorcy przekładu, w: Przekładając nieprzekładalne, Małgorzata Ogonowska (red.), Gdańsk, 2000, s. 534

Gramatyka

wykrzyknik

formy: sic

2. sic (zwróć uwagę)

Definicja

sic zwraca uwagę czytelnika na element nieoczywisty lub z innych powodów ważny dla autora

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Dlaczego inwestorzy znowu kupują bez obaw obligacje irlandzkiego rządu, mimo że to właśnie Irlandię dotknął tak ciężki kryzys bankowy, że jej deficyt budżetowy przekroczył w pewnym momencie 30 (sic!) procent PKB?

Andrzej Sławiński, Forbes, 09/2013, s. 10

Gromada łobuzów i grafomanów, skądinąd nieźle opłacanych, robiła ze Słonimskiego antysemitę [sic!] i kosmopolitę zarazem, zaglądała mu do żydowskiego rodowodu i oskarżała o nihilizm narodowy.

NKJP: Janina Kumaniecka, Saga rodu Słonimskich, 2003

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu dojrzałości. Zdać wszystkie obowiązkowe przedmioty udało się trzem czwartym przystępujących. Naród się ożywił, niemal wszyscy zgodnie twierdzą, że to wina zbyt trudnego arkusza zadań i złośliwości (sic!) CKE.

wanot.wordpress.com, 19.12.13

Gramatyka

wykrzyknik

formy: sic

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book