judaizacja

judaizacja

Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Na tym fundamencie prawnym Niemcy zawsze przegrywają z Żydami. Nasze twierdzenia są poparte faktami. Dlatego naród niemiecki musi otrzymać prawo odpowiadające jego rasie i kulturze, które respektuje starą zasadę: dobro wspólne ma pierwszeństwo przed dobrem indywidualnym. Głęboka chciwość, nieuczciwość i niemoralność, która przejawia się na naszym rynku, ta judaizacja naszego narodu, jest winą prawa rzymskiego, podobnie jak to, że nasza gospodarka przekształca się w gospodarkę czystego interesu, która w ostatnich dziesięcioleciach przekazała światu swoje zło, a w końcu doprowadziła do wojny. (cyt. za Chapoutot: 117)

M. Jońca, Artykuł 19 programu NSDAP i jego literacka inspiracja, „Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” 2022, t. 13, s. 155

Chrześcijanie wykorzystywali hebraistykę głównie w studium teologii, czynili to jednak ostrożnie, obawiając się judaizacji chrześcijaństwa (Luter).

R. Pietkiewicz, Hebraistyka protestancka w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku, „Rocznik Teologiczny” 2019, nr 3, s. 371

Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: judaizacja; judaizacją; judaizacjach; judaizacjami; judaizacje; judaizację; judaizacji; judaizacjo; judaizacjom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book