Reguła nr 115 w Kompendium dobrej polszczyzny

115 Skróty i symbole
jaką literą (główne)

1. Generalnie skróty nazw pospolitych zapisujemy małymi literami.
Istnieje jednak parę wyjątków:
a)
b)
c)
d)

2. Skróty nazw własnych zapisywane są zwykle z pierwszą literą wielką (uwaga: piszemy tu o skrótach, nie o skrótowcach — o tych można przeczytać w regule jaką literą (główne): skrótowce), np.
Ba (Księga Barucha),
Gaz. Wyb. (Gazeta Wyborcza),
Uniw. Wil. (Uniwersytet Wileński),
Ameryka Płd. (Ameryka Południowa),
ST (Stary Testament).

3. Jeśli w skład nazwy wielowyrazowej wchodzi
Więcej przykładów można zobaczyć w regułach:
jaką literą (geografia): nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, budowli, zabytków itp.,
jaką literą (działalność ludzka): indywidualne nazwy instytucji i organizacji.

4. Jeśli skrót miałby wystąpić na początku zdania, to
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 386 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book