Reguła nr 134 w Kompendium dobrej polszczyzny

134 Skróty i symbole
jaką literą

1. Generalnie skróty nazw pospolitych zapisujemy małymi literami.
Istnieje jednak parę wyjątków:
a) (...)
uwaga: (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)

2. Skróty nazw własnych zapisywane są zwykle z pierwszą literą wielką (uwaga: piszemy tu o skrótach, nie o skrótowcach — o tych można przeczytać w regule jaką literą: skrótowce), np.
Ba (Księga Barucha), Gaz. Wyb. (Gazeta Wyborcza), Uniw. Wil. (Uniwersytet Wileński), Ameryka Płd. (Ameryka Południowa), ST (Stary Testament).

3. Jeśli w skład nazwy wielowyrazowej wchodzi (...)
Więcej przykładów można zobaczyć w regułach:
jaką literą: nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, budowli, zabytków itp.,
jaką literą: indywidualne nazwy instytucji i organizacji.

4. Jeśli skrót miałby wystąpić na początku zdania, to (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 369 pozostałych reguł.
zamów
zapisz się na newsletter