171 Nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, budowli, zabytków itp.
jaką literą (geografia)

W nazwach dzielnic, placów, ulic, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków itp. wszystkie wyrazy zapisujemy wielkimi literami, z wyjątkiem:
— stojących na początku nazw gatunkowych; ale por. regułę jaką literą (główne): wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej,
— spójników i przyimków występujących wewnątrz takiej nazwy,
— skrótów.

Zobaczmy przykłady:
a)
b)
c)
d)

Co do podpunktu d) zobacz też punkt 2 w regule jaką literą (główne): wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej.

Uwaga 1:
Uwaga 2:
Uwaga 3:

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book