123 Wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej
jaką literą (główne)

1. Pisownia geograficznych nazw własnych składających się z dwu członów, z których pierwszy jest rzeczownikiem typu góra, półwysep, nizina itp., zależy od tego, w jakiej formie występuje w takiej nazwie drugi człon. Jeżeli jest on rzeczownikiem w
Natomiast jeśli drugim członem takiej nazwy jest rzeczownik w
Uwaga 1:
Uwaga 2:

2. Małą literą zapisujemy początkowy rzeczownik pospolity (lub rzeczownik pospolity rozbudowany o dodatkowe określenie przymiotnikowe) w nazwach ulic, placów, ogrodów, parków, budowli, zabytków itp. Reguła taka w wielu miejscach nie jest jednak zbyt praktyczna, dlatego często zaleca się traktować ją jako wskazówkę, by w razie wątpliwości stosować małą literę, a więc zapisywać np. leśnictwo Budomierz, cmentarz Rakowicki, park leśny Bródno. Dopiero gdy wiemy, że wyraz pospolity wchodzi w skład oficjalnej nazwy danego obiektu, możemy pisać go od wielkiej litery, np. Stadion Miejski (we Wrocławiu), Świątynia Miłosierdzia i Miłości (w Płocku). Ważne przy tym, by w ramach jednej publikacji stosować jednolity zapis.
Inna rzecz, że wymienione wyżej nazwy, także te, które powinny zaczynać się od małej litery (na początku stoi wyraz pospolity) bardzo często zapisywane są na budynkach, tabliczkach itp. od wielkiej litery, np. Most Grunwaldzki (co zawsze można uzasadniać początkiem tekstu).
Proponujemy zatem inne rozwiązanie: nazwy

Uwaga 1.
Uwaga 2.
Uwaga 2.

3. Wielką literą zapisujemy

4. Małą literą zapisujemy

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book