72 Przypadek rzeczownika po przedziale liczbowym (8–10 stopni)
składnia

Jak wiadomo, liczebniki dwa, trzy, cztery mają specyficzne wymagania składniowe, powiemy bowiem dwie kobiety, trzy koty, cztery stoły, ale pięć kobiet, sześć kotów, siedem stołów (tu rzeczowniki w dopełniaczu). Analogiczne wymagania składniowe dotyczą liczebników złożonych: ostatni człon wyrażenia liczbowego decyduje o przypadku przyłączanego rzeczownika, np. 22 kobiety (gdyż na końcu dwie), 103 koty (gdyż na końcu trzy), 1544 stoły (gdyż na końcu cztery), ale 25 kobiet (gdyż na końcu pięć), 106 kotów (gdyż na końcu sześć), 1547 stołów (gdyż na końcu siedem; tu rzeczowniki w dopełniaczu).

To wszystko ma znaczenie w przypadku przedziałów liczbowych (o ich zapisie przeczytasz w regule użycie znaków: kreski poziome (łącznik, czyli dywiz, półpauza, pauza, kreska liczbowa)). Generalnie zasada jest taka, że decyduje

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book