80 Przymiotnik lub imiesłów po zaimku w bierniku (widziała go jadący / jadącego / jadącym)
składnia

Spis treści:

1. Podstawowa zasada

Gdy zaimek osobowy rodzaju męskiego w bierniku (np. go, cię) odnosi się do rzeczownika nazywającego istotę żywą, wtedy przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy powinien być

2. Kilka słów o narzędniku

Istnieje jednak pewien wyjątek od powyższego. Gdy zaimek odnosi się do

Jako ciekawostkę możemy podać, że w publikacji „Korpus IPI PAN. Wersja wstępna” (2004) Adam Przepiórkowski posłużył się zdaniem „Pamiętam ją pijaną” jako przykładem sytuacji, gdy nie da się nadać jednoznacznej interpretacji gramatycznej jakiejś formie — słowo „pijaną” można by uznać za biernik (na wzór „Pamiętam go pijanego”) lub za narzędnik (na wzór „Pamiętam go pijanym”).

3. Problematyczny przypadek

Gdy zaimek rodzaju męskiego w bierniku (np. go, cię) odnosi się do rzeczownika nienazywającego istoty żywej, wtedy przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book