Reguła nr 112 w Kompendium dobrej polszczyzny

112 Nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, budowli, zabytków itp.
jaką literą

W nazwach dzielnic, placów, ulic, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków itp. wszystkie wyrazy zapisujemy wielkimi literami, z wyjątkiem:
— stojących na początku nazw gatunkowych; ale por. regułę jaką literą: wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej,
— spójników i przyimków występujących wewnątrz takiej nazwy,
— skrótów.

Zobaczmy przykłady:
a)
b)
c)
d)

Co do podpunktu d) zobacz też punkt 2 w regule jaką literą: wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej.

Uwaga 1:
Uwaga 2:
Uwaga 3:
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 369 pozostałych reguł.
zamów
zapisz się na newsletter